Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Patnáct kilometrů kouzelnou Vysočinou

Poslední sobota v srpnu již tradičně patří branně turistickému pochodu „Krajem Jana Žižky a Karla Havlíčka“.

V sobotu 30. srpna 2003 se na parkoviště u zámku v Přibyslavi začínají sjíždět autobusy a hasičské Avie s mladými hasiči. Na letošní, v pořadí již XVII. ročník se přihlásilo přes 200 účastníků z 20 kolektivů mladých hasičů z celé České republiky. V roce 1985 položili pracovníci Centra hasičského hnutí v Přibyslavi základy k pořádání turisticko-branného pochodu „Krajem Jana Žižky a Karla Havlíčka“ pro kolektivy mladých hasičů. Byla vybrána trasa v délce 15 km, která vede po turistických značkách v okolí Přibyslavi. Během pochodu chlapci a děvčata procházejí kouzelnou přírodou Vysočiny, seznamují se s její bohatou historií a zastavují se na zajímavých stanovištích, kde mají možnost prokázat svoji zdatnost, zručnost, znalosti ze zdravovědy a požární ochrany.
V letošním XVII.ročníku to byla střelba ze vzduchovek, která byla u rybníku"Žabka", dále to bylo stanoviště zdravovědy, kde si mohli všichni pod odborným dohledem zdravotní sestry zkusit na figurantkách umělé dýchání i ošetření různých poranění. Po několika dalších kilometrech následovali další dvě stanoviště, kde mladí hasiči prokazovali znalosti o hasících přístrojích a vázání uzlů. Členové SDH Přibyslav neodpustili nejmenší chybičku a kdo potřeboval tomu pomohli a dokázali i poradit. V Obci Žižkovo Pole pochodující čekalo tolik očekávané občerstvení. Po krátkém odpočinku se pokračovalo k památná Žižkově mohyle, u níž mladí hasiči prokazovali znalosti z husitského revolučního hnutí a kde byly připraveny různé sportovní disciplíny. Další kroky vedly do Dobré, zde členové SDH připravili stanoviště, kde si každý mohli vyzkoušet „mokrou hasiččinu“-stříkání na terče. Pak už jenom úvozem do Přibyslavi na cvičiště Sboru dobrovolných hasičů. Zde je cíl pochodu. Ti, co měli ještě elán, si vyzkoušeli poslední disciplíny – hod. granátem na cíl a hod míčkem na plechovky a ti hladoví běželi přímo ke stánkům s občerstvením. Po krátkém odpočinku se kolektivy vyfotografovali a od vedoucího aktivu „Zasloužilých hasičů“ pana JUDr. Miroslava Řepiského a ředitele Centra hasičského hnutí Jiřího Pátka převzali pamětní listy. Po té se dvěstě mladých hasičů rozjelo do svých domovů a slíbilo, že rádi přijedou na další ročník pochodu.

CHH Přibyslav
Sdílet