Sobota 26. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Probo

Nová Toyota vyšetřovatelů Vojenského požárního dozoru

Před několika dny převzal Hlavní vyšetřovatel Vojenského požárního dozoru první z nových automobilů, určených pro výkon činnosti zejména při zjišťování příčin požáru. Co je to za vozidlo? A co je vlastně Vojenský požární dozor?

Před několika dny převzal Hlavní vyšetřovatel Vojenského požárního dozoru první z nových automobilů, určených pro výkon činnosti zejména při zjišťování příčin požáru. Co je to za vozidlo? A co je vlastně Vojenský požární dozor? Vezmeme to tedy popořadě.

Vojenský požární dozor je pro armádu ve své podstatě to samé, jako Státní požární dozor pro civilní sektor. Vojenský požární dozor, dále jen VPD, jako součást Úřadu státního odborného dozoru MO je zřízen v souladu s ustanovením § 85a zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jako vlastní orgán požární ochrany MO. Vojenský požární dozor provádí výkon požárního dozoru v rozsahu § 31, zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

kontroluje dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

kontroluje připravenost a akceschopnost jednotek požární ochrany,

posuzuje územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentace k řízení o změně v užívání stavby,

nařizuje nezbytné úpravy, zabezpečovací práce, vede řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení,

ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

posuzuje výrobky, které nejsou výrobky stanovené podle zvláštních právních předpisů, z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení,

schvaluje posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,

ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje plnění těchto opaření,

prověřuje způsobilost prototypů z hlediska BOZP a VS, vydává o tom osvědčení a rozhoduje o odnětí nebo omezení osvědčení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby, bezpečnosti práce a technických zařízení,

vydává závazná stanoviska ke směrnicím a pokynům k dodržování stanovených pracovních podmínek a k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby,

zabezpečuje koordinaci BOZP a BVS v rámci celého resortu,

podílí se na zpracování jednotné koncepce BOZP v resortu,

koordinuje vyhodnocení o pracovní neschopnosti a úrazovosti občanských zaměstnanců a vojáků z povolání resortu MO,

koordinuje koncepci státního odborného dozoru nad bezpečností při výkonu služby vojáků,

metodicky a odborně řídí činnost vojenského požárního dozoru prostřednictvím hlavního komisaře VPD,

posuzuje územně plánovací dokumentaci a posuzuje podklady pro vydání územního rozhodnutí,

posuzuje projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení, dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzování dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

zjišťuje příčiny vzniku požárů

Poslední jmenovaný úkol VPD, tedy zjišťování příčin vzniku požárů se přímo vztahuje k tomu, proč jsem se na pozvání Hlavního inspektora VPD, pplk. Ing. Růžičky vydal i přes mrazivé, značně nevlídné počasí v pondělí, 26.1. 2009 v dopoledních hodinách na vojenské letiště Praha – Kbely, kde jsem mimo jiné před deseti lety vykonával ,,vojnu" u tamních hasičů. Trocha nostalgie… Když se mi šéf VPD ozval s tím, že mají nové auto pro výkon ZPP, neváhal jsem s jeho prezentací na našem serveru.

V pondělí jsem se tedy dostavil do Kbel, po složité vstupní proceduře na bráně ,,Maják" byl pro mojí maličkost vyslán automobil letištních hasičů. Ano, je to vojenský objekt, jsme už dlouho v NATO a teroristi číhají na každém kroku. Bezpečnost je na prvním místě. Za několik minut jsem stanul na ploše u letištní požární stanice, kde již čekal pplk. Růžička s novým vozem. Nablýskaná červená Toyota RAV4 v dlouhém provedení svítila na dálku a s mírnou nadsázkou řečeno, skoro zastínila i nedaleko stojící Airbus vládní letky. Na první pohled hezké auto. Osobně mi ,,Ravka" nikdy nijak neimponovala, ale když jí vidíte novou a v hasičských barvách k tomu, no, hned jsem změnil názor. Všemu dodala nízká LED rampa Whelen. Prostě paráda.

Následoval rozhovor v kanceláři velitele jednotky VHJ Kbely ohledně nového přírůstku vozového parku VPD. Měl jsem pochopitelně množství otázek…proč zrovna toto auto, parametry, bude jen jedno, jeho účel použití, vybavení a co je vlastně VPD…? Na vše mi hlavní inspektor ochotně odpověděl, poslední otázku, resp. její odpověď máte v samotném úvodu článku, takže zpět k Toyotě.

Proč zrovna toto auto? Vzhledem k tomu, že VPD má ve svém vozovém parku více než letité Felicie, staré Rovery a novější, avšak ne zcela vyhovující Fabie, bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení no na nový automobil, který měl mít mimo jiné dobré jízdní vlastnosti na klasických pozemních komunikacích, tak i v lehčím terénu (louky, lesní a polní cesty), tedy čtyřkolka a pochopitelně i dostačující výkon motoru. Jedním z rozhodujících faktorů byla samozřejmě i cena. Výběrové řízení tedy vyhrál jeden z přihlášených – Toyota RAV4 v dlouhém provedení, která s dvoulitrovým dieselovým motorem a pohonem 4×4 disponuje výkonem 100 kW, což je plně dostačující pro jízdu na silnici i v terénu.

Důraz na jízdní vlastnosti je pochopitelný a to díky tomu, že dislokace jednotlivých pracovišť a zde musím doplnit jejich počet, je jich 7 a to v Praze, Litoměřicích, Pardubicích, Českých Budějovicích, Plzni, Olomouci a Brnu, tedy vždy tam, kde se nachází nějaký vojenský výcvikový prostor, kde dochází právě k největšímu množství požárů. Vyšetřovatel jede k případu vždy poměrně velkou vzdálenost po pevné komunikaci, dálnici a na místě se pak musí prodírat nejrůznějším terénem. Felicie ani Fabie nejsou pro toto věru vhodné vozy.

Účel použití Toyoty je jasný. Dopravit vojenského vyšetřovatele k místu události, tedy stejně jako tomu je u jeho kolegů od HZS ČR a to včetně pomůcek pro provádění šetření. Ve voze tedy najdeme kufříky s běžným vybavením pro ZPP – kompletní výbava pro práci vyšetřovatele VPD v terénu, kufříky s potřebnou technikou a pomůckami pro odběr vzorků a zajišťování stop z místa události. Vůz je dále vybaven dýchacím přístrojem, svítilnou a analogovou radiostanicí Motorola.

Bude jen jedna Toyota? Ne, nebude. V plánu je pořízení dalších těchto automobilů, identických s první ,,RAVkou". Vozový park VPD, ostatně je to zmíněno o několik vět výše, pomalu dosluhuje a dosud používané vozy nemají potřebné jízdní vlastnosti.

Zde jsou ve stručnosti TTD nové Toyoty RAV4 – VA:

Motor: řadový vznětový čtyřválec, 2231 ccm, splňující emisní normu EURO IV
Max. výkon: 100kW při 3600 ot/min
Max. rychlost: 180 km/h
Celková hmotnost: 2190 kg
Délka: 4395 mm
Šířka: 1815 mm
Výška: 1720 mm
Rozvor: 2560 mm
Objem zavazadl. prostoru: 586 l
Min. světlá výška: 182 mm
Brodivost při rychlosti pod 30 km/h: 300 mm, resp. 500 mm při rychlosti pod 10 km/h

Automobil je proveden v ,,hasičském" RAL odstínu, bílý pruh je tvořen reflexní samolepkou, na střeše je výstražná světelná rampa Whelen s LED technologií (v základním provedení), v přední části je dvojice doplňkových LED světel modré barvy, na zadním lemu střechy jsou dvě světla oranžové barvy.Cena automobilu Toyota RAV4 v provedení VA je cca 800 tisíc korun.

Ještě zbývá uvést něco ze statistik minulého roku (2008) co se týká výjezdů vojenských hasičských jednotek a vyšetřovatelů. Jednotky VHJ (VHZS) zasahovaly v roce 2008 u celkem 1649 mimořádných událostí, požárů z toho bylo 156 a u mnoha z nich byl přítomný i vyšetřovatel Vojenského požárního dozoru. Čísla hovoří o nárůstu požárů lesních porostů ve vojenských výcvikových prostorech v místech, kam je v poslední době stále ve větším měřítku umožňován přístup i civilním osobám. Tu odhozený nedopalek, jinde zase řádně neuhašený oheň od ,,trampů". Ze zajímavých případů poslední doby musím také zmínit jeden, který se odehrál v prostorách zubní ordinace našeho vojenského kontingentu v Kosovu v bývalé Jugoslávii. Vyšetřovatel VPD na dopravu k události nepotřeboval žádný automobil, na místo byl dopraven letecky do 24 hodin od vzniku požáru. Vyhořelá ordinace byla do jeho příjezdu zajištěna vojenskou policii.

Zde máte několik odkazů na události, které vyšetřoval Vojenský požární dozor a náš server o nich přinesl informaci:

Požár lesa od motoru rakety
https://www.pozary.cz/…ty_7154.html

Požár v Ústřední vojenské nemocnici Střešovice
https://www.pozary.cz/…ci_8195.html

Požár návěsu, přepravujícího samohybnou houfnici
https://www.pozary.cz/…ky_9862.html

-wap-

Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK