Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 7/T: Havarijní kácení dřevin

Kácením dřeviny se rozumí odstranění dřeviny i s kořeny nebo její nadzemní části ve výšce pařezu, které znemožní její další růst.

Za kácení se nepovažuje ořez korun stromu nebo keřového porostu. Nadměrný ořez dřeviny může však znamenat „poškozování a ničení“, což není nedovoleno. Jednotka zpravidla odstraňuje ořezem jen viditelně poškozené části dřeviny, které vyvolávají nebezpečí pro okolí. Jednotka není způsobilá k odbornému ořezu dřeviny z důvodu pěstebních. Ořez u označených památných stromů je nutné oznámit orgánu ochrany přírody.

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné povolení orgánu ochrany přírody 2, kromě případů uvedených v odstavci 5 a v případě tzv. havarijního kácení (odstavec 6). Povolení je nutné i pro odumřelé, zcela suché dřeviny, rovněž tak pro stromy vyvrácené nebo zlomené.

Sdílet
Přiložené soubory
T7 Havarijní kácení dřevin.pdf zobrazit online PDF 349 kB