Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

6 studentů oboru Strojník požární techniky v Chomutově absolvovalo odbornou stáž v Německu

Ve dnech 6. 3. – 17. 3. 2017 absolvovalo 6 žáků 3. ročníku oboru Strojník požární techniky Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov (ESOZ) odbornou stáž v Landesfeuerwehr und katastrophenschut­zschule Sachsen, Nardt Elsterheide – Hoyerswerda (Státní škola pro požární a civilní ochranu spolkové země Sasko).

V průběhu stáže absolvovali společný výcvik s německými hasiči například v zátěžovém tepelném kontejneru, v polygonu pro simulaci bytového požáru a činnosti v zakouřeném prostředí; dále pak výcvik při vyprošťování osob z havarovaných vozidel, poskytování první pomoci či lezecký výcvik.

Stáž byla zaměřena i na společnou činnost českých a německých hasičů při zdolávání požárů, likvidaci havárií s nebezpečnými látkami a odstraňování následků živelných pohrom.

Mimo tuto odbornou část absolvovali účastníci bohatý kulturní program zaměřený na poznání prostředí a způsobu života v této oblasti Saska, kulturních tradic i společenského života v současnosti. Absolvovali několik neformálních setkání nejen s profesionálními hasiči, se kterými prováděli výcvik, ale i s německou mládeží v klubu Ossi v Hoyerswerdě.

Jako přímí účastníci stáž absolvovali také dva učitelé odborných předmětů požární ochrany – příslušníci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Ondrej Benko a Alexandr Hostin a dva učitelé odborných předmětů požární ochrany ze školy ESOZ Petr Dudek a Miloš Holopírek.

Záměrem stáže bylo nejen získání a ověření kompetencí ve výše uvedených situacích, ale také příprava publikace pro příhraniční hasiče k jednání s veřejností při hromadných mimořádných událostech. Na této publikaci bude probíhat práce i v následujících týdnech.

Program celé stáže měl neobyčejně vysokou úroveň a všichni účastnici oceňovali především možnost absolvovat výcvik v zařízení a s technikou, která je pro žáky střední školy v ČR nedostupná.

Věřím, že v příštím roce tento projekt znovu obhájíme a k hasičům do Saska se vypravíme v dvojnásobném poč­tu,

dodal zástupce ředitele školy Miloš Holopírek.

Projekt je realizován za podpory Fondu malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A.

Sdílet