Neděle 2. dubna 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Středočeští celníci se školili u zdravotnických záchranářů a hasičů

V úterý 4. dubna skončilo poslední školení, které pro příslušníky Celního úřadu pro Středočeský kraj připravila Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje ve spolupráci se středočeskými profesionálními hasiči.

Od konce února se šesti školení, která se střídavě konala v prostorách záchranné služby v Benešově a Kladně, vystřídalo přes sedmdesát celníků z oddělení tzv. „mýtařů a mobilkářů“. Tedy těch, kteří se prakticky 24 hodin denně pohybují po našich dálnicích a důležitých silnicích, a jsou tak v mnoha případech u dopravních nehod jako první.

Na obou místech celníky nejprve školil vybraný instruktor ZZS, kterého pro druhou část dopoledne vystřídal hasič – v Benešově por. Mgr. Radek Svoboda z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení a v Kladně nstržm. Bohuslav Baďura, výjezdový hasič směny B.

Zdravotničtí záchranáři seznamovali frekventanty kurzu především se základy první pomoci při různých typech úrazů, např. zastavení krvácení a ošetření otevřených zlomenin. Velká pozornost byla věnována kardiopulmonální resuscitaci osob a použití automatizovaných externích defibrilátorů (AED), které už mají i některé vozy středočeských celníků nově ve výbavě.

Z pohledu hasičů šlo především o připomenutí správných postupů u dopravních nehod a upozornění na základní bezpečnostní pravidla, zabezpečení místa, předání informací potřebným složkám IZS, pohyb na místě události, jednání s lidmi apod. Opomenuty nebyly ani zvláštnosti při haváriích vozidel přepravujících nebezpečné látky (přeprava ADR).

Školení neměla charakter klasické výuky, ale probíhala spíše formou „přátelské konzultace“, kdy se při výkladu účastníci kurzu ihned ptali na věci, které jim nebyly jasné, a přidávali i konkrétní příklady ze své praxe. Obdobně tak školitelé doplňovali témata o vlastní zkušenosti přímo od zásahů. Není proto divu, že se plánovaná tříhodinová délka setkání v mnoha případech kvůli velkému zájmu celníků značně protáhla. Mnoho otázek se týkalo specifiky volání na tísňové linky i vlastního chodu Krajského operačního a informačního střediska HZS Středočeského kra­je.

„Podle ohlasu našich lidí bylo toto školení velice přínosné a všichni si pochvalovali i jeho bezprostřední formu. Jak sami říkali, brožurky jsou fajn, ale není nad to, setkat se přímo s těmi, kteří dnes a denně k zásahům jezdí,“ zhodnotila průběh školení nprap. Yvona Matějková, tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj.

Ladislav Holomčík
HZS Středočeského kraje
Sdílet