Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Polští hasiči si v rámci projektu Bezpečné pohraničí vyzkoušeli výcvik ve speciálním kontejneru na simulaci požáru v uzavřených prostorech

Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení, takové jsou hlavní priority projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V–A Česká republika – Polsko 2014–2020 Bezpečné pohraničí.

V těchto dnech se výcvikovém kontejneru Flashover ve Vysokém Mýtě uskutečnil výcvik hasičů z Wroclavi. Z Komendy Wojewódzke Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu úplně poprvé navštívili český výcvikový trenažér, v němž jsou simulovány různé jevy požáru, hned 24 polských hasičů z Wałbrzychu, Klodzka, Wrocławi i Ząbkowice Śląskie.

Výcvikový trenažer Flashover je kontejner, který je postaven tak, aby v něm bylo možné simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřených prostorech, například v bytech. Navozováno je zde hned několik jevů, se kterými se mohou hasiči při likvidacích požáru v uzavřených prostorech setkat.

Naopak hasiči z Pardubického kraje se účastnili v Polském Szczyrku jednání v rámci projektu „Bezpečné pohraničí“ na téma vzájemného propojení videokonferenčních systémů a jejich využití při společném řešení mimořádných událostí.

Do projektu Bezpečné pohraničí mimo jiné patří společný informační portál, systém přeshraniční výměny informací. V letošním roce nebude chybět výměnná stáž pracovníků Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje na Operačním středisku ve Wroclawi, plánován je i společný výcvik hasičů lezců, řidičů i záchrana osob z vody. V dalším období se budou scházet experti na hašení požárů, řešení dopravních nehod a krizové řízení. Výstupem projektu budou metodiky, které pomůžou českým a polským hasičům při společném řešení mimořádných událostí v pohraničí.  

Cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti k provádění činností při řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti. Tento cíl zlepší stav bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, a tím také zvýšení atraktivity regionu jak z pohledu investic, ekonomiky, tak turistiky.

Dosažení stanoveného cíle vyžaduje zavedení řady projektů v oblastech definovaných a stanovených partnery. Realizace projektu umožní vyřešit definované problémy a stanovit další směry aktivit oblastí vyžadujících zdokonalování spolupráce záchranářských služeb. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu bude platforma výskytu ohrožení přeshraniční povahy.

Projekt obsahuje komplexní a systémový přístup k tématu široce chápané bezpečnosti v polsko-českém pohraničí. Jeho realizace angažuje všechny služby a subjekty tvořící systém vnitřní bezpečnosti v oblasti podpory. Naplánované investiční aktivity zahrnují především vytvoření teleinformačního systému zajišťujícího možnost řízení a výměny informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení na jednotlivých úrovních a službami zodpovědnými za bezpečnost. Posilování zázemí v rozsahu záchranářského vybavení doplňuje existující definovaného nedostatky za účelem zajištění účinnosti zásahu v případě ohrožení přírodní či civilizační povahy.

Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet