Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči předurčení k činnostem v oblasti ochrany obyvatelstva cvičili ve vojenském prostoru Březina u Vyškova

Dobrovolní hasiči z jednotek SDH obcí předurčených k činnostem v oblasti ochrany obyvatelstva absolvovali na konci předposledního dubnového týdne roku 2017 dvoudenní praktický výcvik ve vojenském újezdu Březina u Vyškova.

Akci pořádali příslušníci oddělení IZS a řízení jednotek PO HZS Jihomoravského kraje. K výcviku byla využita cvičiště ve vojenském újezdu Březina. Stravu finančně zajistil Jihomoravský kraj.

Pro hasiče byla připravena čtyři stanoviště, na kterých se museli vypořádat s konkrétními ú­koly.

Trénovali tak objemové čerpání vody s využitím mobilní čerpací stanice MČS 150 z přehrady, která hrozila protržením a zaplavením přilehlé obce.

Museli stavět protipovodňové hráze z dvoukomorových protipovodňových pytlů k ochraně objektu.

Čerpali vodu z rybníka, který hrozil přelivem s využitím motorových kalových čerpadel svých a HZS Jihomoravského kra­je.

Posledním stanovištěm bylo kompletní týlové zázemí (označování zásahových tras, příprava a distribuce stravy, zajištění PHM a prostředků PO, atd.)


Do výcviku se zapojilo 105 dobrovolných hasičů z 18 dobrovolných jednotek Jihomoravského kraje. V pořadí již čtvrtý výcvik navazoval na předchozí ročníky, které rovněž prohlubovaly znalosti a dovednosti zasahujících na úseku ochrany obyvatelstva.

Tyto vyčleněné jednotky se osvědčily i v praxi, kdy jsou vysílány k událostem většího rozsahu, příp. k událostem, které svým charakterem vyžadují jejich nasazení.


Druhý den pokračovalo zaměstnání seznámením s problematikou zásahů jednotek PO v areálu vojenského újezdu a s technikou vojenské hasičské jednotky.

Sobotní dopoledne bylo zakončeno dovednostní soutěží, kde každá jednotka plnila úkoly na třech stanovištích (výměna řetězu motorové pily, přeřezání kmene ruční pilou a sebezáchrana hasiče z výšky). Se všemi disciplínami se nejlépe popasovali hasiči z Chvalovic, kteří tak získali hlavní cenu – motorovou řetězovou pilu.

Jen v letošním roce byly předurčené jednotky nasazeny při několika mimořádných událostech, kde prokázaly svoji potřebnost (zajištění zázemí zasahujícím při řešení ptačí chřipky, likvidace odlétnuté plechové střechy a následné „zaplachtování“, zajištění týlového zázemí pro zasahující nebo evakuované).

Závěrem je nutné poděkovat všem zúčastněným hasičům za nasazení při řešení modelových situací, přednostovi Vojenského újezdu Březina za vynikající spolupráci při zajišťování výcvikových ploch, Jihomoravskému kraji za finanční podporu k zajištění stravy pro cvičící a firmě STIHL za poskytnutí hodnotného věcného daru pro nejlepší jednotku v dovednostní soutěži.

por. Ing. Antonín Bastl
HZS Jihomoravského kraje
Jaroslav Mikoška
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet