Neděle 27. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

Poradenský den HZS Zlínského kraje pro rok 2009

Poradenský den požární ochrany tak zní název semináře, který se uskuteční 3.3. 2009 ve Zlíně.

Poradenský den požární ochrany
z pohledu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro rok 2009
Zlín 3. 3. 2009, Dům kultury s.r.o. Zlín

Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2007/4317–54 ze dne 5. 3. 2007. Držitel mezinárodního certifikátu kvality Q FOR

ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. a HZS Zlínského kraje

pořádají

Poradenský den požární ochrany

Program:

1. Statistika požárů kraje v roce 2008
- poznatky z šetření velkých požárů (Průmyslový palác Praha, Tržnice SAPO Praha)
- porušení právních norem ve vztahu k příčinám vzniku požárů
2. Kontrolní činnost v roce 2008 (statistika, závady)
3. Zaměření kontrolní činnosti v roce 2009
- celostátní akce
- krajské akce
4. Dokumentace požární ochrany
- způsob vedení
- určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- vedení požární knihy
- záznamy o preventivních požárních prohlídkách
5. Školení a odborná příprava
- lhůty
- obsah
- vedení dokumentace
6. Poznatky z kontrolní činnosti
7. Problematika vyhl. 23/2006 Sb. z pohledu provádění kontrolní činnosti
8. Předpisy a ČSN vydané v roce 2008
9. Návrh ČSN 73 0810 a návaznost na ostatní předpisy
10. Komíny – provádění, revize, značení
11. Uplatňování vyhl. 23/2008 Sb., v praxi.
12. Diskuse, zodpovězení dotazů (dotazy můžete zaslat přednášejícím e-mailem)
13. Různé

Přihláška na akci a další informace v přiloženém souboru.

Sdílet
Přiložené soubory
Přihláška zobrazit online PDF 334 kB
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 Čerpadla