Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

110 let oslavil Sbor dobrovolných hasičů v obci Březské, výročí bylo spojeno se žehnáním obecních symbolů

Na čtyři desítky uniformovaných hasičů a hasiček z okrsku Heřmanov vpochodovalo za vedení 6 hasičských praporů v neděli 14. května 2017 na náves v obci Březské, kde před kaplí zasvěcené „Nanebevzetí Panny Marie“ byla obětována mše sv. „za hasiče okrsku“.

Slavnostní mši spojenou s žehnáním obecních symbolů a s oslavou 110 let SDH Březské celebroval opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově Mons. Michael Josef Pojezdný, O.Praem společně s administrátorem farnosti Osová Bitýška s R.D. Ing. arch. Jiřím Jenišem.

V úvodu mše přivítala starostka obce paní Marie Sýkorová hosty a seznámila občany s historií a významem obecních symbolů. Následně místostarostka obce paní Lenka Kamínková přednesla historii hasičského sboru.

Po projevech požehnal pan opat za asistence čestné jednotky sboru znak a prapor obce. Mše se zúčastnili i četní věřící z okolních obcí. Pro pozvané hosty byl připraven raut v kulturním domě.

Impulsem k založení hasičského sboru v Březkách, jak zněl tehdejší název obce Březské, byl dle hasičské kroniky zhoubný požár ze dne 22. 8. 1901 v domě Jakuba Krčmy, tesaře č. 39, jemuž padlo za oběť 8 stavení. Škoda požárem způsobená obnášela přes 28.000 Korun. Pravilo se, že děti zapálily.

První přípravná schůze k založení sboru byla konána 7. 2. 1907. Ustavující schůze hasičů se konala 24. 2. 1907 za přispění starosty obce Františka Zedníčka, rolníka a Adolfa Slaného, správce školy. 3. 3. 1907 schválili stanovy a 5. 3. byly zaslány c.k. moravskému místodržitelství ke schválení.

Ustavující schůze proběhla 3. 4. Sbor měl v době založení 20 členů. 9. 4. 1907 přistoupil sbor za člena župy č. 41 Velkobítešské. 13. 4. byla zakoupena od firmy R. A. Smekal Čechy u Prostějova ruční čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím za cenu 2.400 Korun a zaplacena z obecní pokladny.

K prvnímu ohni vyjeli 29. 10. 1907, jednalo se o požár stohu slámy v obci Březské „na Krevlicích“. Příčina zápalky dětí hrajících si se sirkami.

13. 7. 1913 bylo posvěceno Josefem Pávkem, farářem z Březí, hasičské skladiště. V roce 1922 byla při sboru zřízena Samaritánská stráž. K nejvýznamnějším členům sboru patřil župní funkcionář Antonín Zezula, správce školy a řídící učitel v Břeskách (1873 – 1936).

Sbor byl po celou historii dosti aktivní. Hasiči prováděli pravidelně požární kontroly v obytných a hospodářských budovách občanů, pořádali taneční zábavy a výlety, řádně pečovali o svěřenou požární techniku, aktivně se podíleli na práci obce. Sbor se zúčastňoval cvičení a soutěží v rámci okrsku a v dalších obcích.

Od založení úspěšně likvidovali množství lesních požárů v blízkosti železniční dráhy. Zhoubný živel se nevyhnul ani samotné obci a jejím obyvatelům.

Prapor SDH Březské byl slavnostně posvěcen při oslavě stého výročí založení 6. 5. 2007. Téhož dne hasiči slavnostně převzali nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici.

Březské je obec v okrese Žďár nad Sázavou. Má 75 domů, z toho je 64 trvale obydleno. V současné době zde žije 223 obyvatel. Historie obce sahá až do roku 1435, kdy je o ní zmínka ve Velkobítešské kronice. Zajímavé na historii obce je, že je tvořena dvěma částmi.

Menší odloučená část zvaná Krevlický dvůr přímo sousedí s městem Velká Bíteš a je vzdálena od obce Březské 8 km. Do této části chodili občané obce robotovat.

Z novodobé historie stojí za zmínku partyzánský odboj, především ukrývání vdovy po zastřeleném generálu Lůžovi.

Text a foto: Mgr. David Dvořáček
Sdílet