Úterý 1. prosince 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik malého množství neznámé látky do potoka

V úterý 3. března byl v 10:27 hodin nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje únik malého množství neznámé látky do Hamerského potoka v Olomouci – Holici.

V úterý 3. března byl v 10:27 hodin nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje únik malého množství neznámé látky do Hamerského potoka v Olomouci – Holici.

Na místo vyrazili profesionální hasiči z Olomouce, kteří po příjezdu zjistili, že látka unikla z areálu soukromé firmy přes kanalizaci. Hasiči na místě vybudovali a položili nornou stěnu z textilního lapače. V místě, kde se shromažďovala olejnatá tekutina, ji zasypali sorbentem, který odebírali do přistaveného sudu pomocí síťovaného sběrače.

V prostoru technického dvora v areálu firmy byl kontaminovaný povrch zasypán sorbentem, aby se zamezilo dalšímu úniku látky. Na místo se dostavil zástupce Povodí Moravy a pracovník odboru životního prostředí. Po dohodě s vedoucím provozu si soukromá firma vlastními prostředky zajistila jímání, sběr a následnou likvidaci kontaminované vody se sorbentem.

Únik látky nebyl nijak rozsáhlý, k žádným škodám na životním prostředí nedošlo.

Zdroj: HZS Olomouckého kraje

-kaw- 

Sdílet