Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči bilancovali rok 2008

Dňa 15. 2. 2009 sa v zasadačke hasičskej zbrojnice konala Výročná členská schôdza /ďalej len VČS/ Dobrovoľneho hasičskeho zboru Pobedim /ďalej len DHZ/. VČS zahájil veliteľ DHZ Pobedim p.Martin Vallo. Správu o činnosti predniesol predseda DHZ Pobedim p.Martin Piškula,oboznámil členov o akciach na ktorých sa zúčastnili naši členovia DHZ Pobedim

Dňa 15. 2. 2009 sa v zasadačke hasičskej zbrojnice konala Výročná členská schôdza /ďalej len VČS/ Dobrovoľneho hasičskeho zboru Pobedim /ďalej len DHZ/. VČS zahájil veliteľ DHZ Pobedim p.Martin Vallo.

Správu o činnosti predniesol predseda DHZ Pobedim p.Martin Piškula,oboznámil členov o akciach na ktorých sa zúčastnili naši členovia DHZ Pobedim, boli to akcie:

Pochovávanie basy v KD Pobedim v spolupráci s folklórnou skupinou Pobedimčan a firmou Dargo s.r.o./2.2./

Hasičský kolkársky turnaj v obci Pobedim /16.2./,

Dňa 15. 3. 2008 sme sa zúčastnili odznaku odbornosti II. a III.stupeň.

V dňoch 2.4. až 4. 4. 2008 sa zúčastnil náš člen Martin Vallo školenia veliteľov v zasadačke OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom.

Dňa 4. 5. 2008 sme si pripomenuli sviatok sv.Floriána svätou omšou v kostole sv.Michala v Pobedime a úctou pri soche sv. Floriána sme zaspomínali na zosnulich hasičov našho zboru a pripomenuli sme si kto vlastne bol sv.Florián,na tomto hasičskom sviatku sa zúčastnilo 18 členov a to: Piškula Martin, Vallo Martin, Palkovič Silvester, Palkovič Jarolím, Mrekaj Marek, Hesko Erik, Vakoš Peter, Melicher Martin, Melicher Ladislav, Melicher Marek, Palkovič Matej, Lednický Filip, Lednický Peter, Žitňansky Jozef, Vavrová Mária, Vallová Anna, Bieliková Jarmila, Lednický Martin – starosta obce Pobedim.

Dňa 24. 5. 2008 sme vykonali v spolupráci s HaZZ NM n/V, HaZZ Piešťany a Záchrannou službou Piešťany veľké taktické cvičenie zamerané na požiar bytu a strechy s evakuáciou osob uviaznutých v horiacom byte na zdravotnom stredisku,cvičenie bolo propagované aj v médiach a mali ste ho možnosť vidieť v TV JOJ, TA 3 a TV Pohoda NM.

Cvičenie si vyžadovalo veľkú prípravu a bolo zamerané na vzájomnu spoluprácu jednotlivých záchranárskych zložiek ako sú hasiči /profesionáli/ hasiči /dobrovoľný/ a záchranná služba.

Toto cvičenie bolo vykonané ako jediné v okrese NM v takom veľkom rozsahu,kde boli nasadené aj mimookresné zachranárske zložky. Myslím že našim členom ale aj obyvateľom našej obce ktorý sa na cvičenie prišli pozrieť dalo veľmi veľa a budeme sa snažiť takéto cvičenia uskutočnovať pravideľnejšie.

Z hasičských súťaží na ktorých sa náš zbor zúčastnil spomeniem:

21. 6. 2008 Okresné kolo previerky pripravenosti HD v obci Čachtice, kde DHZ Pobedim nasadil iba jedno hasičské družstvo ktoré reprezentovalo našu obec a vo svojej kategórii sa umiestnili na peknom 7. mieste.

Hasičské družstvo tvorili:

Klimo Martin, Kováčik Martin, Palkovič Matej, Palkovič Miloš, Hesko Erik, Mrekaj Marek, Vavro Dušan, Melicher Martin, Vavro Tomáš st.

Ako rozhodcovia sa zúčastnili: Piškula Martin, Vallo Martin, Palkovič Silvester

Dňa 5. 7. 2008 sme sa zúčastnili historickéj pohárovej súťaže hasičských družstiev v obci Rakovice, DHZ Pobedim sa umiestnil na 1.mieste.

Súťažné družstvo DHZ Pobedim tvorili: Piškula Martin, Palkovič Miloš, Hesko Erik, Mrekaj Marek, Melicher Marek, Palkovič Matej, Kováčik Martin, Klimo Martin, Vavro Filip, Melicher Martin

V dňoch 7.8 až 17. 8. 2008 sa naši najmenší hasiči zúčastnili medzinárodného hasičskeho tábora v Českej republike v obci Toužim okres Karlové Vary. DHZ Pobedim poslal na tábor 2 hasičske družstvá a to mladší chlapci / 8 – 15 rokov/ a starší chlapci /15 – 18 rokov/

V tomto tábore sa konali aj hasičské suťaže jedna sa konala v obci Toužim tam sa naši starší chlapci umiestnili na krasnom 3.mieste,druhá sa konala v obci Teplá a tam v kategórií mladší chlapci sa Pobedim umiestnil na 1.mieste a v kategórií starší chlapci na 4.mieste

Na tábore sa zúčastnilo 18 detí z obce Pobedim a Bašovce a 3 členovia DHZ Pobedim Martin Piškula, Martin Vallo a Silvester Palkovič.

Dňa 6. 9. 2009 sme sa zúčastnili na suťaži s historickou technikou PS 8 konaná v obci Opatová,DHZ Pobedim sa na tejto súťaži umiestnil na krásnom 3.mieste.

Súťažné družstvo DHZ Pobedim tvorili: Piškula Martin, Vallo Martin, Augustín Lukáš, Dudík Jozef, Klimo Martin, Melicher Ľuboš, Kováčik Martin, Lednický Lukáš, Branislav Vulgan, Ješko Mário

Jesenné kolo hry Plameň sa konalo v obci Zemianske Podhradie ,kde DHZ Pobedim sa umiestnil na 2.mieste ,súťažilo sa v disciplínach hod granátom, viazaní ulov, strelbe zo vzduchovky, nabíjanie klincou do dreva a mnoho iných.

V našom zbore nespočiva činnosť len v súťažiach ale aj ostrých zásahoch kde za rok 2008 sme mali celkovo 12 výjazdov /z toho 5 požiarov, 6 technických zásahov a 1 taktické cvičenie/

Obec Pobedim usporiadala dňa 28. 6. 2008 na miestnom futbalovom štadione detský deň, náš zbor na tomto detskom dni vykonal ukážku hasenia s technikou T 148/CAS 32 z členov sa detskeho dna zúčatnili: Hesko Peter, Hesko Erik, Ivanič Ján, Mrekaj Marek a Vallo Martin.Na VČS sa ako hosť zúčastnil p.Štefan Benko, predseda Okresného výboru Dobrovolnej požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom a predseda DHZ Bošáca.

Na záver sa musím poďakovať všetkým ktorý sa pričinili na zvľadovaní, úspechoch a fungovaní našej organizácie v roku 2008.

Najviac ďakujeme panu starostovi a obecnemu zastupiteľstvu za finančnnú pomoc a perfektnú spolupracu a prajem všetkým sponzorom a prajem veľa zdravia, štastia,osobných a pracovných úspechov v roku 2009. 


Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim

-miw-

Sdílet