Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pardubická statistika za první dva měsíce roku 2009

Přinášíme vám statisku událostí v Pardubickém kraji za první dva měsíce roku 2009.Nejprve trocha čísel za toto období se srovnáním s rokem 2008 v Pardubic­kém kraji.

Ilustrační foto
Událost

01–02/2008

01–02/2009

+/-

Požáry

99

82

- 17

Dopravní nehody

220

252

+ 32

Živelní pohroma

1

32

+ 31

Úniky nebezpečných látek

19

9

– 10

Technická havárie

235

394

+ 159

Planý poplach

36

55

+ 19

Celkem

610

840

+ 230Z výše uvedených čísel je zřejmé, že v prvních dvou měsících letošního roku se hasiči v Pardubickém kraji nezastavili, výjezdů přibylo o 38%.Je pozitivní, že mezi událostmi, které svým počtem poklesly oproti roku 2008, jsou požáry. Hasiči nezaznamenali žádné úmrtí při požárech (v roce 2008 byly za stejnou dobu 2 osoby usmrcené při požárech). Naproti tomu došlo ke zvýšení počtu zraněných osob z 9 na 14 a zvýšily se škody vzniklé požáry z 5,7 milionů korun na 14,3 milionů korun.

Přestože došlo ke snížení požárů musíme upozornit na blížící se jarní měsíce, kdy každoročně hasiči zaznamenávají zvýšený počet požárů v přírodním prostředí.

Hasiči znovu upozorňují na to, abyste nevypalovali porosty a při spalování odpadu (pokud je to v obci povoleno) dbejte potřebné opatrnosti a místo si zajistěte proti vzniku a rozšíření požáru.

Příslušníci HZS Pardubického kraje na odboru prevence v prvních dvou měsících provedli již 102 kontrol zaměřených na subjekty provozující činnosti v bývalých průmyslových, vojenských a zemědělských areálech. Kontroly byly provedeny zatím ve dvou areálech v Pardubicích. Bohužel již v této fázi kontrol se projevila naše obava, že zajištění požární ochrany nebude na dobré úrovni. Svědčí o tom následující čísla. Pouze v 6 případech byla kontrola bez závad, celkem bylo zjištěno přes 550 závad a na prvním místě se umístily závady týkající se hasicích přístrojů, a to celkem 114 různých závad.

Kontroly budou samozřejmě pokračovat, a to nejen ve stávajících dvou areálech, ale i v dalších v celém kraji.Info: plk. Mgr. Pavel Nejtek
ředitel odboru prevence
HZS Pardubického kraje


por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

-wap-
Sdílet