Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásady první pomoci – díl devátý

Mozkolebeční poranění nejčastěji vznikají účinkem hrubého násilí na hlavu, např.pádem těžkých předmětů při požáru.

P ř í z n a k y :

OTŘES mozku: bolest hlavy, pocit na zvracení nebo zvracení, nevolnost, pacient si nepamatuje, jak se mu to stalo

ZHMOŽDĚNÍ mozku: pacient je v déletrvajícím bezvědomí, zmatený, dezorientovaný, bolesti hlavy, zvracení, příznaky odpovídají poškození určitého mozkového centra (poruchy vidění, pohybu, apod.)

STLAČENÍ mozku: většinou nitrolebním krvácením, déletrvající prohlubující se bezvědomí často s dvoufázovým průběhem, někdy rozšířená zornice, nereagující na osvit

P r v n í p o m o c :

kontrola dechu a tepu
při vědomí – poloha vleže na zádech s podloženou hlavou
v bezvědomí – poloha stabilizovaná s vyvýšením horní poloviny těla

Zabezpečíme základní životní funkce (dýchání, akce srdeční), uložíme nemocného do stabilizované polohy (opatření proti vdechnutí zvratků) a zabezpečíme odvoz k první lékařské pomoci. Při ošetřování povrchových ran postupujeme výše uvedeným způsobem. V zhledem k tomu, že kůže hlavy je vydatně prokrvená, krvácení z povrchových poranění hlavy může být intenzivní. Úraz hlavy spojený se zvracením signalizuje na otřes mozku. Pronikající poranění lebky sterilně překryjeme, nesnažíme se vpravovat vyhřezlé části zpátky do lebky a co nejrychleji zabezpečíme lékařské ošetření. Nebezpečí krvácení do mozku, nebo mozkových plen. Krvácení povrchových poranění stavíme tlakovým obvazem, protože krvácení z hlavových tepen může být dosti intenzivní. Nejtypičtějšími příznaky vnitřního poranění hlavy jsou : poruchy vidění (dvojité vidění, výpadky zorného pole, nestejná velikost panenek očí…), brýlový hematom bolesti hlavy, závratě, změny psychiky a poruchy vědomí. Při objevení těchto příznaků postiženého co nejrychleji dopravíme k lékařskému ošetření.


Zdroj: www.zzsdc.cz
Sdílet