Středa 25. listopadu 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská nej v roce 2008

Přinášime vám souhrn hasičských NEJ za uplynulý rok 2008. Dozvíte se, v který den nejčastěji hořelo, v kolik hodin, co nejvíce hořelo…

K nejvíce požárům hasiči vyjížděli v srpnu - bylo jich 2 286, naopak nejméně požárů bylo v lednu (hasiči zasahovali u 1308 požárů).

Nejčastěji hořelo v sobotu, naopak nejméně v pátek.

Požáry nejčastěji vznikaly mezi 17. – 18. hodinou (jen v průběhu této hodiny loni hasiči vyjeli k celkem 1513 požárům). Naopak k nejmenšímu počtu požárů vyjížděli hasiči mezi 5. a 6. hodinou ranní (381 požárů).

Nejvíce požárů z jednotlivých odvětví hospodářství bylo v roce 2008 v soukromých domácnostech - 2 519 (cca 12 % ze všech požárů), naopak nejmenší počet požárů je evidován v peněžnictví a pojišťovnictví – pouhých 5 požárů.

Pokud vezmeme v úvahu druhy objektů, tak požáry nejčastěji vznikaly na skládkách nebo demolicích (5 405 požárů), nejméně naopak v objektech v zemědělství (31 požárů).

Nejtragičtější následky mají požáry v soukromých domácnostech, loni při nich zemřelo 67 osob a dalších 505 lidí bylo zraněno, což je nejvíce od roku 1997. „Nejbezpečnější" je v tomto ohledu odvětví peněžnictví, pojišťovnictví a pak také pošty,telekomu­nikace, kde v souvislosti s požárem v roce 2008 nikdo nezemřel ani nebyl zraněn.

Nejvyšší majetkové škody způsobily požáry v kategorii ostatní veřejné a osobní služby – rekordní 1 miliardu a 95 mil. Kč (cca 33% ze všech škod), „tradiční" vítěz tohto „nej" zpracovatelský průmysl skončil až druhý se škodami za 429 mil. Kč, naopak v odvětví pošty a telekomunikace způsobily požáry škody „jen" za 1,74 mil. Kč.

Nejvíce požárů likvidovali hasiči ve Středočeském kraji – 3 094, nejméně ve Zlínském kraji – 652.

Pokud vezmeme v potaz počet požárů na 1000 obyvatel, pak loni nejčastěji hořelo v okrese Most (3,9 požárů na 1 000 obyvatel), okrese Praha-západ (3,7 požárů na 1000 obyvatel) okrese Teplice (3,6 požárů na 1000 obyvatel) a Praze – východ (3,7 požárů). Nejlépe v tomto naopak dopadly okresy Zlín, Vsetín a Uherské Hradiště (1,1 požárů na 1000 obyvatel).

Celorepublikový průměr je dva požáry na 1 000 obyvatel za rok.

Požárem s nejvyšší vyčíslenou škodou byl v loňském roce jednoznačně požár Průmyslového paláce v Praze (16.10.) – škody byly v tomto případě vyčísleny na 1 miliardu Kč, což z tohoto požáru činí „nejdražší" požár v ČR od roku 2002. A ještě jedna zajímavost, k požáru s největší škodou za předešlý rok 2007 došlo přesně ve stejný den – 16. 10., kdy hasiči bojovali s požárem výroby zdravotnického materiálu firmy RAUSCHER ve staré budově textilky v Nové Pace, ovšem škody tehdy dosáhly „jen" 210 mil. Kč.

Hasiči však nevyjíždějí jen k požárům, ale i k dopravním nehodám, technickým zásahům, živelním pohromám apod.

Jednotky požární ochrany zasahovaly nejčastěji v červnu (11,3 % ze všech mimořádných událostí a průměr 390 událostí denně), nejméně naopak hasiči vyjížděli v únoru (6,5 %, tedy v průměru cca 230 mimořádných událostí denně).

Nejvytíženější byli hasiči v sobotu (průměrně cca 331 mimořádných událostí), naopak nejméně často vyjížděli v úterý ( průměrně 256 mimořádných událostí)

Nejčastěji loni vyjížděli hasiči mezi 17. – 18. hodinou, kdy bylo ohlášeno celkem

6 741 mimořádných událostí (nejen požáry, ale i dopravní nehody, havárie apod.) – průměrně 18 událostí v tuto hodinu (dlouhodobý průměr je 12 ohlášených událostí za hodinu). Naopak nejméně práce měli hasiči od 3. hod do 4. hod., kdy bylo ohlášeno celkem 1297 událostí – průměrně téměř 4 mimořádné události za tuto hodinu.

dopravním nehodám vyjížděli hasiči nejvíce ve Středočeském kraji (3 101 událostí), nejméně pak v kraji Karlovarském (635).

Nejvíce planých poplachů zaznamenali hasiči v hl. m. Praze – 1259, nejméně v kraji Královehradeckém – 228.

Nejčastěji vyjížděly jednotky požární ochrany v Moravskoslezském kraji – řešily 18 254 mimořádných událostí, naopak nejmenší počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany měl Zlínský kraj – 3 173.

Celkem 58,3 % zásahů řešily jednotky požární ochrany ve vzdálenosti do 5 km od své základny, 21,6 % bylo v 6 – 10 km od základny, 15,7 % mimořádných událostí řešili hasiči ve vzdálenosti 11 – 20 km od místa své základny a místo zásahu vzdálené více než 20 km od místa výjezdu bylo jen 4,4 % zásahů jednotek požární ochrany.


V roce 2008 každé:

· 2 min a 4 s vyjížděla jednotka požární ochrany

· 5 minut a 58 s došlo k součinnosti složek integrovaného záchranného systému u zásahu

· 15 minut a 6 sec byla zachráněna a evakuována osoba z nebezpečných prostor

· 31 minut a 53 sec byla poskytnuta pomoc zraněným osobám

· 4 h a 22 minut jednotky požární ochrany manipulovaly se zemřelými

· 7 hodin a 53 minut došlo ke zranění u požáru

· 21 hodin a 35 minut došlo ke zranění hasiče u zásahu

· 2 dny a 14 h došlo k úmrtí při požáru

Ilustrační foto - freeclipart

Info: Petr kopáček, GŘ HZS ČR

-wap-

Sdílet