Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Yankee Walter 3500

Když se v sedmdesátých let dokončovalo nové ruzyňské letiště, zvažovala vláda a ministersvo dopravy, účinnost stávající hasičské techniky pro zajištění takového komplexu, který měl bezesporu patřit mezi nejlepší civilní letiště alespoň ve východním bloku.

Úředníci tedy dospěli k závěru, že automobilová cisternová stříkačka CAS 32 na podvozku Tatra T138, vyvinutá v roce 1961 pro podobné typy požárů, neodpovídá stávajícím požadavkům. Provoz na novém letišti se podstatnou měrou zvýší a do provozu přicházejí stále nová a větší dopravní letadla. Z těchto důvodů se tedy ministerstvo dopravy rozhodlo vybavit nové letiště Praha-Ruzyně novými a moderními požárními automobily.
Rozhodnutí nakonec padlo a do garáží nového ruzyňského letiště se nastěhovaly pro slavnostní zahájení provozu dva letištní zásahové automobily Yankee Walter 3500, zakoupené z výřadu hasičské techniky mnichovského mezinárodního letiště.

Tato cisternová automobilová stříkačka byla gigantem mezi hasičskými automobily a je určena přímo pro zásahy na letištích. Přednosti tohoto hasicího automobilu spočívají nejen ve velké zásobě hasicí látky, ale i v dalších výkonových parametrech. Výkon obou motorů, kterými je vůz vybaven, umožňuje dosažení rychlosti z nuly na 80 km/hod. za 55 sekund. Má také výborné terénní vlastnosti, k čemuž je vybaven rozměrnými speciálními pneumatikami

Základní technické údaje

Celková délka 9600 mm
Celková šířka 2900 mm
Celková výška 3970 mm
Celková hmotnost 26,2 t
Celková hmotnost bez zátěže 12,9 t
Poloměr otáčení 14,6 m
Maximální zatížení přední nápravy 13,1 t
Maximální zatížení zadní nápravy 13,1 t

Motor FORD Detroit Diesel 2 kusy
Max. výkon motoru 204 kW
Vrtání (průměr) 114,3 mm
Zdvih 106,6 mm
Obsah válců 8,75 l
Kompresní poměr 8,5 : 1
Maximální rychlost 96 km/h
Poměr výkonu k váze 21 ks / t

Obsah nádrže na vodu 11300 l
Obsah dvou nádrží na pěnidlo 1900 l
Čerpadlo na vodu 2 kusy
Výkon čerpadla 3450 l/min
Výkon 2 čerpadel při tlaku 17kp/cm2 6900 l/min
Výkon lafetové proudnice 1. poloha 2850 l/min
Výkon lafetové proudnice 2. poloha 5700 l/min

Maximální dostřik 70 m
Ruční proudnice 2 kusy
Výkon 225 l/min
Dostřik 15 m
Plošný proud 4,5 × 6 m

Ochranná pěnová proudnice spodní
Výkon spodní proudnice 520 l/min
Dostřik 10 m
Šířka proudu 6 m

Tryska ochrany spodku vozu 2 kusy
Výkon trysky 65 l/min
Kabina mužstva 5 sedadel

Vozidlo má podle okamžité potřeby tyto možnosti zapojení náhonů:
a) oba motory pro pohon vozidla
b) oba motory pro pohon čerpadel
c) pravý motor pro vozidlo, levý motor pro pohon levého čerpadla
d) levý motor pro vozidlo, pravý motor pro pohon pravého čerpadla
e) levý motor pro pohon levého čerpadla nebo pro pohon vozidla, případně obojí
f ) pravý motor pro pohon pravého čerpadla nebo pro pohon vozidla, případně obojí.
Armaturní deska v kabině řidiče obsahuje všechna potřebná kontrolní zařízení k motorům a náhonům a také k celému hasicímu zařízení.
Nádrž na vodu je zhotovena ze skelných laminátů se dvěma vestavěnými gumovými nádržemi na pěnidlo. Celkový objem nádrže je 13200 litrů a objem každé nádrže na pěnidlo je 950 litrů. Nádrž na vodu má na každé straně hrdlo o průměru 4 palce, kterými se může nádrž plnit z hydrantu nebo jiných cisternových automobilů množstvím vody 3800 litrů za minutu.
Nádrže na pěnidlo mají pro každou nádrž jedno plnicí hrdlo o průměru 1,5 palce. Pro plnění každé pěnové nádrže je dále montována plnicí nádržka pro nalévání pěnidla z nádob na pěnidlo.
V kabině řidiče jsou jak vlevo, tak vpravo ukazatele stavu vody a pěnidla v nádrži. Ke kontrole tlaku vody čerpadel jsou na každé vnější straně vozidla za dveřmi kabiny a v kabině řidiče instalovány manometry.
Pro přiměšování pěnidla jsou použity dva přiměšovače typu Rockwood. Pro každou nádrž na pěnidlo je použit jeden přiměšovač. Přiměšovače je možno zapojovat jednotlivě nebo současně.

Pro hlavní zásah je určena lafetová proudnice, která je umístěna na střeše kabiny vozu. Touto proudnicí je možné hasit buď pěnou nebo vodou a je ovládána hydraulicky z kabiny řidiče. Může vrhat pěnu nebo vodu do vzdálenosti 60 až 70 metrů. Lze ji používat i za jízdy vozidla. Má širokou škálu možností použití. Je jí možné vytvářet buď plný proud, nebo libovolně roztříštěný proud vody a pěny až do široce rozptýleného plochého proudu vody či pěny. Otáčení proudnice do stran je možné na každou stranu až o 105 stupňů (celkem tedy 210 stupňů). Vertikální pohyb je od 20 stupňů pod horizontálu do 70 stupňů nad horizontálu (čili nahoru). Lafetová proudnice může pracovat s plným výkonem 5700 litrů za minutu nebo s výkonem polovičním, t.j. 2850 litrů za minutu.
Lafetová proudnice se řídí ovládací pákou na sloupku ručního ovládání. Tou je možné provádět přímé ruční ovládání, nebo ovládání hydraulické pomocí ventilů ve sloupku řízení. Výstřik se reguluje dvěma pákami. Vnější pákou se reguluje množství (plný nebo poloviční výkon) a vnitřní pákou se potom reguluje stupeň roztříštění proudu. Při špatné funkci hydrauliky nebo v jiných odůvodněných případech je možné lafetovou proudnici ovládat přímo ze střechy vozidla. Bezprostředně po použití musí být propláchnuta čistou vodou včetně přívodního potrubí při uzavřeném přiměšovači.
Pro ruční hašení nebo dohašování různých zbytkových ohnisek má vůz dvě ruční pěnové proudnice. Pro vlastní ochranu je vozidlo vybaveno přední spodní proudnicí k vytváření pěnového koberce a dalšími dvěma tryskami pod korbou vozu.
Celkový výkon čerpadel na vodu je 6900 litrů za minutu při tlaku 17 kp na čtvereční centimetr. Čerpadla mají automatickou regulaci na maximální tlak 22 kp na čtvereční centimetr s maximálním výkonem 5800 litrů za minutu.
Konstrukce tohoto vozidla umožňuje v krajním případě ovládání vozidla (hašení pouze lafetovou proudnicí) jedním mužem. Pro normální použití se počítá s obsazením vozidla pro zásah třemi až pěti muži. Vůz je také vybaven ochrannými obleky a dýchacími prostředky.

V osmdesátých letech byly vyřazeny a dlouhou dobu rezivěly odstavené v Ruzyni. Po revoluci v roce 89 byly prodány přes bazar a o jejich dalším osudu není nic známo.

Zdroj: D.Feuereisl
www.feudal.cz
Sdílet