Pátek 27. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Uzavřena nová smlouva mezi SH ČMS a OSA

Oznamujeme, že byla podepsána nová kolektivní hromadná licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2009 mezi SH ČMS a OSA (Ochranným svazem autorským)

Oznamujeme, že byla podepsána nová kolektivní hromadná licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2009 mezi SH ČMS a OSA (Ochranným svazem autorským).

OSA tím provozovatelům sdruženým v SH ČMS uděluje pro celé území České republiky souhlas k užití tuzemských i zahraničních hudebních děl s textem nebo bez textu z repertoáru OSA (případně jejich částí) při živém provozování a jeho přenosu podle § 19 autorského zákona, při provozování ze záznamu prostřednictvím technických zařízení (reprodukovaná hudba), včetně jeho převodu podle § 20 autorského zákona a při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání podle § 23 autorského zákona.

Tento souhlas se vztahuje na veřejné hudební produkce pořádané v rámci hasičských průvodů, výročí sborů, okresních, krajských a ústředních soutěží, mistrovství, memoriálů, konferencí, sjezdů a podobných akcí nesledujících komerční cíle.Smlouva se nevztahuje na veřejné hudební reprodukce, jejichž provozovatelem není provozovatel sdružený v SH ČMS a ani na produkce, u nichž je pouze vedlejším provozovatelem a nevztahuje se na veřejné hudební produkce komerčního charakteru, např. hasičské plesy, taneční zábavy, diskotéky a pod., pokud se platí vstupné nebo zda je vstupné dobrovolné.

Info: SH ČMS

-wap-

Sdílet