Středa 25. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Den požární bezpečnosti pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí

…jedenáctá hodina rozhodne… to byla slova, která všem členům Sboru dobrovolných hasičů v Hradci nad Moravicí nedávala spát v noci na pátek třináctého… Neděste se, mluvíme jen o počasí, které mělo rozhodnout, jestli se akce pro veřejnost konat bude, nebo ji bude nutné přesunout na jiný termín.

…jedenáctá hodina rozhodne… to byla slova, která všem členům Sboru dobrovolných hasičů v Hradci nad Moravicí nedávala spát v noci na pátek třináctého… Neděste se, mluvíme jen o počasí, které mělo rozhodnout, jestli se akce pro veřejnost konat bude, nebo ji bude nutné přesunout na jiný termín.

Snad nikdy se zraky všech neupínaly k obloze tak často. Třináctého v 11.00 zaznělo pod zamračenou oblohou definitivní, i když trochu rozpačité, ano a na Podolské ulici v Hradci nad Moravicí začaly vyrůstat stánky, začala se ustavovat současná i historická technika a chystat vše co bylo zapotřebí k programu akce.

Ve tři hodiny odpoledne vše vypuklo a po zaznění prvních písniček byla pro děti vyhlášena soutěž o šesti stanovištích, na kterých na ně čekala malá dobrodružství, jako překonání dravé řeky po lanové lávce, skok v povodňovém pytli, hod míčkem na cíl, vázání uzlů, čísla na tísňové linky a stříkání džberovou stříkačkou na plechovky. Po absolvování celé soutěže po předložení vyplněné startovní karty děti obdržely sladké odměny věnované cukrárnou Kamahaj a hlavně preventivně výchovné materiály programu Hasík. Soutěže se zúčastnilo téměř padesát dětí. Během soutěže proběhly vstupy moderátora, který seznamoval přítomné s cílem a obsahem programu Hasík, s úkoly a posláním Sboru dobrovolných hasičů obcí a jednotek SDH obcí.

Pro dospělé byly samozřejmě nachystány a moderátorem průběžně prezentovány materiály týkající se požární bezpečnosti vydané HZS MSK a uvolněné z odboru prevence a ochrany obyvatel územního odboru v Opavě. Na místě kromě samozřejmého občerstvení byl i stánek firmy SePo-servis požární ochrany s přímým prodejem hasících přístrojů a požárních hlásičů a také stánek cíleně zaměřený na prezentaci programu Hasík. Mezihrou mezi jednotlivými bloky byla ukázka soutěže mladých hasičů Hradec nad Moravicí.

V další části programu proběhl simulovaný zásah na dopravní nehodu, nikoliv však zásah hasičů, ale náhodně kolem projíždějících občanů. Maskování zraněných si vzala na starost místní skupina ČČK Opava, a tak zranění tří osob v autě vypadala velmi reálně. Každá část postupu byla komentována a vše bylo vedeno s důrazem na bezpečnost zachránce. Poslední částí programu byla ukázka hašení přenosnými hasicími přístroji s ohledem na správnou volbu hasicího přístroje a bezpečnost použití PHP vyplývající z vhodné taktiky pro konkrétní přístroj a skupinu požáru. Podle zájmu veřejnosti a její pozornosti při vysvětlování postupů nám bylo jasné, že ukázka byla vedena správným směrem, protože občané tyto podstatné informace nemají a pouhé jejich zveřejnění na internetu není dostatečné, protože si je valná většina veřejnosti cíleně nevyhledá.

Přestože nám tedy počasí příliš nepřálo, tak dle našeho názoru akce více než splnila svůj účel a utvrdila nás v přesvědčení, že v podobných akcích budeme pokračovat i nadále.


Tomáš Rozehnal – velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí

Autorem fotografií je Zuzana Banasová


-kaw- 

Sdílet