Pátek 3. července 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Hagemann OK

V obci Býšovec před 120 lety předci založili hasičský sbor, v rámci oslav byl pořízen prapor

Sobota 8. 7. 2017 se stala v malé obci Býšovec na Bystřicku slavnostním dnem. Nejvýznamnější spolek v obci – sbor dobrovolných hasičů oslavoval 120 let od svého založení. Slavnost započala odpoledne vítáním hasičských sborů.

Následoval slavnostní průvod obcí. V čele průvodu jelo koňské spřežení s čtyřkolovou zápřahovou stříkačkou z roku 1879 od firmy Hiller a vdova SDH Čebín z roku 1879, následovala státní vlajka, vlajka obce a nový prapor sboru, a prapory zúčastněných sborů. Za mažoretkami hrála do kroku dechová hudba Bobrůvanka, členové sboru, četní hosté a občané města.

Po státní hymně všichni přítomní uctili minutou ticha zemřelé členy sboru i obce. Slavnostní projevy zahájil starosta sboru Petr Pecina, který informoval o historii a současnosti sboru vč. zásahové činnosti. Po něm následoval projev starosty obce Býšovce a velitele sboru Tomáše Uhlíře. Kněz a člen SDH Nedvědice R.D. Zdeněk Chylík požehnal nový slavnostní prapor pořízený v roce 2016. Následně jej starosta obce Tomáš Uhlíř s místostarostou Jiřím Martínkem dekorovali čestnou stuhou.

Zasloužilým členům byla předána vyznamenání. Nejprve se udělovaly věrnostní medaile a stužky. Stužku za 60 let nepřetržité činnosti převzal nejstarší člen sboru Josef Nedoma. Další členové obdrželi záslužné medaile od OSH a KSH. Člen výkonného výboru Slávek Lukášek pozdravil přítomné jménem Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou i jménem okrsku Nedvědice. Sboru jako kolektivu předal pamětní list a medaili Za zásluhy.

Slavnost pokračovala ukázkami historické a současné techniky. Ukázku historického hašení provedl hasičský sbor z Čebína v replikách historických uniforem. Pro návštěvníky byla vystavená technika – potahová stříkačka SDH Smrček z roku 1896, AS 16 Praga RN SDH Věžnov, CAS 32 Tatra 815 a RZA Land Rover SDH Nedvědice, CAS 16 Praga V3S z roku 1957 a dopravní automobil DA-L1Z Iveco Daily SDH Čebín. Programem doprovázela dechová hudba Bobrůvanka. Ve večerních hodinách se uskutečnila taneční zábava s ABC ROCK Boskovice.

Roku 1897 byl založen v Býšovci sbor dobrovolných hasičů a obcí zakoupena byla čtyřkolová ruční stříkačka jednoproudní i s hadicemi za 1460 korun od fa. R. A. Smekal v Čechách. Prvním velitelem sboru byl zvolen Antonín Pilát čp. 6 Jednatelem Ignác Patloka čp. 2, a starostou František Smolík č. 12.

V témže roce byla také sborem založena hasičská knihovna čítající 200 svazků. O založení se nejvíce zasloužil lgnác Patloka, který se stal knihovníkem. 27. 2. 1957 byla dovezena z Chrudimi motorová PPS 8 v dvoukolovém přívěsu. Oficiální předání hasičskému sboru provedl pan Zličař 12. 3. Stříkačka byla také hned vyzkoušena a dá se říci, že přes nějaké drobné závady je schopná provozu i dnes.

K dispozici má sbor již modernější a výkonnější stříkačku PPS 12. Pro stálý nedostatek vody v obecním rybníku se rozhodl tehdejší občanský výbor se souhlasem Místního národního výboru v Nedvědici v roce 1986 pro vybudování požární nádrže. Po různých nesnázích s dokumentací a vykoupením pozemku, které trvaly dva roky, se mohli občané a hasiči začátkem roku 1988 pustit do práce.

Termín byl dost šibeniční – finance musely být proinvestovány do konce roku a veškeré práce, mimo strojové, zásadně svépomocí v tzv. akci Z. Společnými silami se podařilo 12. října téhož roku uzavřít výpusť. Po měsíci dosáhla hladina hloubky 2,3 m. Hasičská zbrojnice je zbudována ve sk1epě obecního domu a pro stávající techniku je vyhovující. Výcvik hasičů probíhá dle možností, požadavků velitele a okrsku.

Členové zásahové jednotky se pravidelně zúčastňují soutěží, které pořádá okrsek. Ve sboru pracovalo i družstvo žen, které se zúčastňovalo cvičení.

V současné době má sbor 34 členů z toho 13 žen.

Obec Býšovec se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, 7 km od města Bystřice nad Pernštejnem, dá se říct, přímo nad hradem Pernštejn. Stálý počet občanů této malé vesničky je asi 130 obyvatel. Součástí obce je místní část Smrček. Dominantou obce je kaplička a rybníček na návsi.

Mgr. David Dvořáček
Sdílet
Banner MEVA OK