Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dubnové kurzy v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech

Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech provádějí odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR č.36/2003 ve znění pokynu č.38/2005 a učebních osnov příslušných kurzů vydaných MV – generálním ředitelstvím HZS ČR

Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech provádějí odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR č.36/2003 ve znění pokynu č.38/2005 a učebních osnov příslušných kurzů vydaných MV – generálním ředitelstvím HZS ČR pod č. j. PO – 1018/IZS – 2003, č.j. PO – 3084–15/IZS-2005.

Ve spolupráci se zmíněnými školami vám přinášíme informace o některých odborných kurzech pro členy jednotek SDH vyhlášených těmito vzdělávacími zařízeními pro měsíc duben.

ÚHŠ Jánské Koupele
(www.uhs.cz)

V Jánských Koupelích, nacházejících se na Opavsku, nedaleko obce Staré Těchanovice, proběhnou v termínu 20. 4. – 24. 4. souběžně kurzy velitelů a strojníků jednotek kategorie JPO II a III, tedy S40 a V40. O týden později pak proběhne kurz strojníků jednotek kategorie JPO V a VI, tedy kurz S16, souběžně s kurzem pro nové nositele dýchací techniky NDT-16. U kurzu NDT je podmínkou vlastní dýchací přístroj.

Účastníci kurzu velitelů dostanou zdarma CD, na kterém najdou potřebné učební materiály. Některé další učební materiály si mohou účastníci kurzů zakoupit. Začátky všech kurzů jsou stanoveny na 10:00 hod.

ÚHŠ si vyhrazuje možnost zrušit kurz na základě malého zájmu. V tomto případě budou přihlášené zájemce bez prodlení nformovat. Zaslané přihlášky však jinak škola nijak nepotvrzuje.

Podrobnější informace jsou součástí přihlášky do kurzu, kterou si můžete stáhnout v příloze tohoto článku. Přihlášky je nutno zaslat nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu společně s řádnou objednávkou vystavenou vysílající obcí, městem, či podnikem.

Pro pobyt si posluchači vezmou věci osobní hygieny, domácí obuv, poznámkový sešit, psací potřeby. Strojníci pak pracovní stejnokroj a obuv. NDT navíc i zásahový oděv a OOP (přilbu, rukavice, zásahovou obuv).

Náhrada ušlého výdělku a jízdních výloh je řešena příslušným obecním úřadem, případně vysílajícím podnikem.

ÚHŠ Bílé Poličany


V Bílých Poličanech proběhnou v dubnu souběžne kurzy techniků dobrovolných jednotek PO TCH-16 a nositelů dýchací techiky NDT-16 a to v termínu od 9. do 10. dubna. Od 15. dubna pak začíná kurz velitelů jednotek SDH kategorií JPO V a VI, který potrvá do 17. dubna. V termínu 16. – 17. dubna pak ÚHŠ pořádá kurz pro strojníky jednotek kategorie JPO V a VI S16. Velitelé a strojníci jednotek JPO II a III mají možnost absolvovat předepsanou odbornou přípravu souběžně v termínu 21. dubna – 25. dubna.

Podrobnější informace jsou součástí přihlášky do kurzu, kterou si můžete stáhnout v příloze tohoto článku. Přihlášky je nutno zaslat nejpozději týden před začátkem kurzu společně s řádnou objednávkou vystavenou vysílající obcí, městem, či podnikem.

Požadavky na zařazení do kurzů v ÚHŠ:

Pro kurz V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí:

absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, tři roky praxe v jednotce PO

Pro kurz V-24 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a SDH podniků:
absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO dva roky praxe v jednotce PO

Pro kurz S-40 strojníků jednotek SDH obcí:
absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO řidičský průkaz minimálně skupiny C , nebo podle hmotnosti třídy vozidla i skupiny B, 2 roky praxe v řízení automobilu skupiny C nebo D

Pro kurz S-16 strojníků jednotek SDH obcí:
absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, řidičský průkaz minimálně skupiny C, nebo podle hmotnosti třídy vozidla i skupiny B, 2 roky praxe v řízení automobilu skupiny C nebo D, nebo podle hmotnostní třídy vozidla i skupiny B

Pro kurz NDT-16 nositelů dýchací techniky jednotek SDH obcí:
absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, zdravotní způsobilost k nošení dýchací techniky

Pro kurz TCH-16 techniků jednotek SDH obcí:
absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, tři roky praxe v jednotce

V příloze článku vám nabízíme ke stažení přihlášky na kurz do ÚHŠ Jánské Koupele, ÚHŠ Bílé Poličany a osnovy jednotlivých zmiňovaných kurzů, vydané MV – GŘ HZS ČR.

-kow-

Sdílet
Přiložené soubory
Osnova kurzu techniků dobrovolných jednotek PO - TCH-16 zobrazit online DOC 30 kB
Osnova kurzu nositelů dýchací techniky - NDT-16 zobrazit online DOC 27 kB
Osnova kurzu strojníků JPO V a VI - S16 zobrazit online DOC 33 kB
Osnova kurzu strojníků JPO II a III - S40 zobrazit online DOC 37 kB
Osnova kurzu velitelů JPO V a VI - V24 zobrazit online DOC 85 kB
Osnova kurzu velitelů JPO II a III - V40 zobrazit online DOC 40 kB
Přihláška na kurz v ÚHŠ Bílé Poličany zobrazit online DOC 133 kB
Přihláška na kurz v ÚHŠ Jánské Koupele zobrazit online DOC 71 kB