Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sbor dobrovolných hasičů v Křižánkách oslavil 120. výročí od založení

V sobotu 15. 7. 2017 oslavil SDH Křižánky 120 let své existence. Od 12 hod. probíhalo vítání sborů. Slavnostní zahájení započalo hodinu po poledni. Sbor jako kolektiv obdržel od OSH Žďár nad Sázavou Čestné uznání a medaili sv. Floriána.

Následovalo položení věnce k pomníku padlých a uctění památky zesnulých členů. Oslavy pokračovaly odpoledním programem na výletišti obce. Zde byl jednotce předán nový dopravní automobil DA-L1Z Ford.

Poté vystoupili mladí hasiči z Křižánek, následoval zásah mladých hasičů z Jám s replikou historického automobilu Škoda 154 mini a také ukázka hašení za pomocí koňských stříkaček.

Pro děti bylo připravené skákací auto, pěna, trenažér pojišťovny Generali. K dobré pohodě hrála hasičská dechová kapela „Šeucouská muzika“ ze Skutče a skupina Naex.

Po celé odpoledne byla otevřená hasičská zbrojnice s výstavkou dobových fotografií, kronik a techniky, jak historické, tak současné.


Historie sboru začíná 7. 2. 1897, kdy se sešel zatímní výbor, v jehož čele stál tehdejší starosta Bonaventura Zástěra, hostinský i obchodník. Předsedou sboru se stal učitel František Houdek, jednatelem byl Ignác Suchý – řídicí a učitel, Josef Štěpánek a několik dalších členů.

Tito vypracovali na základě c.k. místodržitelství ze dne 5. 12. 1896 č. 43589 Stanovy pro Sbor dobrovolných hasičů Křižánky, z nichž cituji:

Spolek má jméno Sbor dobrovolných hasičů Křižánky. Sídlem sboru jsou Křižánky, okres Nové Město na Moravě, jednací věc je česká. Účelem sboru jest, aby při živelných pohromách v místě i okolí, zvláště při požárech a povodních hájil a ochránil životy i majetek občanů.

Hasičský sbor byl složen ze členů Moravských Křižánek, Českých Křižánek a Milov. Členem činným se může státi každý mravně zachovalý a tělesně schopný občan v sídle sboru usedlým ve věku od 18 do 50 let.

Co do povinnosti zaváže se každý nově přijatý člen rukou dáním veliteli nebo starostovi sboru, že přesně bude plniti a konati vše, co předpisují stanovy a řád služební, zejména, že se bude chovati vždy tak, aby důstojnosti sboru neporušil.

Členové sboru budou užívati stejnokroje vlastního, nebo sborem propůjčeného dle schválených předpisů zemské hasičské jednoty.

Poté Obecní úřad v Křižánkách objednal u firmy Smékal – Čechy u Prostějova dvoukolovou stříkačku s vybavením, která dle účtu stála 700 zlatých a do Hlinska došla 22. 9. 1898.

Poprvé sbor zasahoval na velikonoční pondělí 1899 v Moravské Cikánce u požáru Edvarda Gregora. Za urážky učiněné veliteli zaplatil Edvard Gregor do hasičské pokladny křižanecké – 5 zlatých. Poté zasahoval sbor v roce 1899 ve Svratce ještě dvakrát.

Hasičský sbor nejenže zasahoval při požárech, ale také provozoval velkou kulturní činnost. Od roku 1900 do roku 1937 uspořádal mnoho výletů a tanečních zábav, ale hlavně sehrál mnoho divadelních představení. Divadla se hrála hlavně v přírodě, později u Klementů, kde roku 1912 bylo zakoupeno nové jeviště.

Sbor, který byl postižen požárem musel zaplatit zasahujícím sborům tak zvanou přípřež – 50 korun. To platilo až do roku 1949. Během válečných let byla činnost hasičů velice omezena. Osvobození vlasti znamenalo i pro organizaci oživení činnosti a zlepšení práce.

V roce 1954 bylo započato se stavbou nové hasičské zbrojnice, poněvadž stará co do velikosti nevyhovovala. Na stavbě se podíleli členové sboru. Většina materiálu byla přidělena Okresní hasičskou jednotou ze Žďáru nad Sázavou. Stavba byla dokončena v roce 1958.

Požární sbor v Českých Křižánkách byl založen v roce 1954, ke sloučení s Moravským došlo v roce 1960. V roce 1954 bylo založeno družstvo žen. Družstvo žáků bylo ustanoveno v roce 1972 a zúčastnilo se mnoha soutěží.

V průběhu roku 1983 bylo vyřazeno z provozu auto Tatra 815, pro úplný nedostatek náhradních dílů. Až do srpna 1984 sbor neměl požární vozidlo a musel se spoléhat na pomoc Plemenářského podniku.

15. 8. 1984 bylo přivezeno starší skříňové vojenské auto Praga V3S. Následně bylo nutné odkopat podlahu ve zbrojnici, protože toto auto bylo poměrně vysoké. V průběhu všech roků se snažil sbor být připraven jak k zásahu, tak k pomoci potřeb obce.

V roce 1994 obecní úřad zakoupil od vojenské posádky ze Sázavy novější skříňové vozidlo PV3S, rok výroby 1989 a počet najetých kilometrů 2000, které nám slouží do dnešní doby. V roce 1997 sbor oslavil 100 let od založení.

Tato činnost byla také popsána v malém almanachu, který byl k tomuto výročí vydán. Od této doby má sbor nový hasičský prapor, který byl objednán u soukromé firmy Velebný v Ústí nad Orlicí, prapor byl požehnán farářem Římskokatolické církve Stanislavem Svobodou.

Po tomto pietním aktu následovala mše svatá v místním kostele za zemřelé členy sboru a kladení květin na hroby zemřelých hasičů na místním hřbitově. Součástí oslav byla také výstava o historii i současnosti sboru a ukázka cvičení, kterého se zúčastnily sbory z Herálce, Chlumětína, Svratky, Svratouchu, Křižánek a Krásného.

V roce 2002 byla provedena oprava budovy Obecního úřadu, kde byla v té době také umístěna hasičská zbrojnice. V roce 2009 se započalo se stavbou nové zbrojnice.

Slavnostní otevření proběhlo 22. května roku 2010 za účasti 1. místopředsedkyně Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové a poslance architekta Václava Mencla.

Stavba byla financována ze státního rozpočtu. Koncem roku 2014 nechal sbor namontovat do zásahového vozidla vysokotlaké čerpadlo s nádrží o objemu 1000 litrů.

Křižánky jsou obec v okrese Žďár nad Sázavou. První písemná zmínka o české části obce je z roku 1392. Obcí protéká řeka Svratka, na které se nachází historická hranice, která rozděluje obec na českou a moravskou část.

Obec má 370 trvale bydlících obyvatel a skládá se ze tří místních částí Moravské Křižánky, České Křižánky a České Milovy.

Milan Tlustý, David Dvořáček
Sdílet