Neděle 20. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

Chovné rybníky ohrožovala odpadní voda

Čtyři jednotky hasičů celou noc na neděli zasahovaly při úniku odpadních vod a fekálií do rybníku u Mikulova. Hasiči na místo vyjížděli po 18. hodině na základě stížností lidí z okolí, kteří na tříkilometrovém úseku odvodňovacího kanálu cítili pronikavý zápach fekálií.

Čtyři jednotky hasičů celou noc na neděli zasahovaly při úniku odpadních vod a fekálií do rybníku u Mikulova.

Ilustrační foto - Internet

Hasiči na místo vyjížděli po 18. hodině na základě stížností lidí z okolí, kteří na tříkilometrovém úseku odvodňovacího kanálu, jehož obsah přes uvolněné zábrany vytéká do rybníka Šibeník u hranice ČR s Rakouskem, cítili pronikavý zápach fekálií. Krajské operační a informační středisko HZS k zásahu vyslalo čtyři jednotky hasičů – profesionální jednotky ze stanic v Mikulově a v Břeclavi a jednotku ze stanice v Lidické ulici v Brně, která tvoří krajský opěrný bod k likvidaci následků chemických havárií, na místo vyjeli také chemici z laboratoře školícího střediska HZS JMK v Tišnově a dobrovolní hasiči z obce Březí. O události byli rovněž informováni starosta a místostarosta Mikulova, pracovníci odboru životního prostředí mikulovského městského úřadu a České inspekce životního prostředí.

Průzkum v terénu ukázal, že do rybníka Šibeník odvodňovacím kanálem zřejmě přitékají fekálie a odpadní vody z kanalizační sítě města Mikulov, které při rekonstrukci zařízení nezachycuje čistírna odpadních vod. Odvodňovacím kanálem pro odvod dešťové vody tekly splašky a fekálie a hladina zapáchajícího toku dosahovala 80 centimetrů. Při zamoření rybníka Šibeník by mohl nastat masívní úhyn ryb a nebezpečné látky by mohly vážně ohrozit také soustavu nedalekých chovných rybníků. Tým chemiků z laboratoře v Tišnově při měření a odběrech vzorků zjistil, že zejména hodnoty čpavku ve vodě v kanálu vysoce překračují hygienickou normu.

Pracovníci čistírny odpadních vod se postarali o to, aby do odvodňovacího kanálu neunikaly žádné splašky a fekálie z kanalizace, hasiči se snažili utěsnit výtok kontaminované vody z přepadového kanálu do rybníku. Pomocí přečerpávání vody hasiči snižovali koncentraci nebezpečných látek v přepadovém kanále, přítok vody do rybníka přehradili a část nejvíc znečistěné vody čerpadlem odváděli na sousední pozemky.

Ředěním a odčerpáváním kontaminované vody a přehrazením toku se koncentrace nebezpečných látek v kanále a v rybníce postupně dařilo snižovat. Opakovaná měření vzorků vody u rybníku Šibeník v ranních hodinách ukázala, že obsah škodlivin klesl pod hranici normy na zcela bezpečné hodnoty. Dnes v 9.15 hodin hasiči místo události předali pracovníkům čistírny odpadních vod a vodohospodářům a ukončili zásah.

Výše případných škod na životním prostředí zatím nebyla určena. Z předběžných poznatků však vyplývá, že rychlý zásah hasičů větším škodám zabránil a únik kontaminované vody vedl k úhynu jen několika kilogramů ryb.


por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje 

-kow-

Sdílet
Banner scott OK