Pondělí 25. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik nebezpečnej látky v Bratislave

V utorok 31. marca 2009 krátko pred 16 hod. bol ohlásený únik nebezpečnej látky – fenolu zo železničnej cisterny stojacej na štvrtej koľaji Východného nádražia v Bratislave na operačné stredisko Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy.

V utorok 31. marca 2009 krátko pred 16 hod. bol ohlásený únik nebezpečnej látky – fenolu zo železničnej cisterny stojacej na štvrtej koľaji Východného nádražia v Bratislave na operačné stredisko Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy.

Na miesto udalosti boli vyslané sily a prostriedky útvaru v podobe 9 ks hasičskej techniky a zasahovalo 25 príslušníkov. Bol zriadený riadiaci štáb s účasťou riadiaceho dôstojníka Prezídia HaZZ, veliteľa a zástupcu veliteľa útvaru, zamestnanca závodného hasičského útvaru Železníc SR a zástupcu polície. Na miesto udalosti sa dostavil prezident Hasičského a záchranného zboru plk. Mgr. Alexander Nejedlý a minister vnútra Róbert Kaliňák.

Príslušníci zasahovali v plynotesných oblekoch s autonómnymi dýchacími prístrojmi. Bolo odstavené trolejové vedenie a na miesto udalosti boli povolané hasičské jednotky zo Záchrannej brigády v Malackách a Kontrolné chemické laboratórium z Nitry, ktoré zabezpečovali monitoring ovzdušia a merania kontaminácie pôdy. Merania koncentrácie nebezpečnej látky v mieste udalosti nepotvrdili nutnosť evakuácie okolitých obytných objektov.

Veliteľ zásahu vydal pokyn na odoberanie kameniny z cisterny a jej tmelenie, zároveň boli vytvorené práškové a penové prúdy vrátane vodnej hmly. Poškodená železničná cisterna bola príslušníkmi zboru pripravená na prepravu po železničnej trati so sprievodom hasičských vozidiel, sanitného automobilu hasičskej a záchrannej služby a polície do areálu firmy Slovnaft. O 21.33 hod. bola cisterna odovzdaná povereným pracovníkom z firmy Slovnaft. Zásah bol ukončený o 02.59 hod. na druhý deň.


npor. Ing. Silvia Jančovičová
hovorkyňa Prezídia HaZZ


-swo-

Sdílet