Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Po roce opět na Berounce

V sobotu 6. září žilo údolí Berounky již od ranních hodin pátým ročníkem soutěže O putovní pohár na Berounce.

Soutěž vznikla před šesti lety v nedalekých Žloukovicích. Loňského roku bylo, tato již tradiční klání, přerušeno katastrofálními povodněmi, při kterých pravidelní účastníci této soutěže pomáhali s odstraňování následků záplav. Navíc řada z organizátorů i účastníků byla sama postižena a poškozeno bylo údolí Berounky, kam je tato soutěž situována. Soutěž je vyhlášena jen pro kategorii mužů a aby splnila účel, musí být prováděn výběr účastníků.
Každý zde soutěží se svojí technikou i výstrojí ve dvou disciplinách. První disciplinou je člunková štafeta 4× 100 m s překážkami, podobná té z požárního sportu. Druhou je požární útok o dvou proudech se sáním z přírodního zdroje. Také terén odpovídá přírodním podmínkám v okolí řeky.
Letos soutěž v krásném prostředí Berounky, za velmi pěkného počasí, připravil SDH Sýkořice a účastnilo se jí 12 družstev ze čtyř okresů. Použity byli stroje PS 12 i PS 8. Jelikož byl velmi nízký stav vody, bylo na přívodní vedení nutno použít 5 savic, což jistě dobře prověřilo připravenost strojů i lidí.
Ve štafetovém běhu letos zvítězilo družstvo místního SDH Sýkořice z okresu Rakovník, účastník krajské soutěže v požárním sportu. Požární útok se nejlépe podařil mužům z SDH Věšín na příbramsku. Putovní pohár od minulého vítěze, SDH Malé Přílepy, převzali za celkové vítězství muži z SDH Sýkořice. Druhý byl Věšín a třetí místo obsadilo družstvo SDH Lužná z rakovnického okresu.
Letošní soutěž byla velmi dobře připravena, za což je nutno poděkovat místnímu SDH Sýkořice v čele s jeho starostou a velitelem okrsku Miloslavem Novotným. Připravili dobrou soutěž a ceny i diplomy pro všechna zúčastněná družstva. Pořadatelsky se na akci též významně podílel sousední berounský okrsek Chyňava. Poděkování patří všem účastníkům, rozhodčím a pořadatelům. Mnoho zdaru do dalších soutěží!

Miloslav Hegr
Sdílet