Sobota 25. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči na stavebním veletrhu v Brně.

Ve dnech 23. – 27. 4. 2002 se konaly na brněnském výstavišti tradiční Stavební veletrhy. Součástí této akce se letos netradičně stala prezentace složek integrovaného záchranného systému. Záchranáře si na veletrh ke svému stánku pozvala Asociace zpracovatelů povodňových plánů, aby demonstrovala možnosti nasazení složek IZS při rozsáhlých povodních

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Brno-město, představil především novou mobilní čerpací stanici MČS 150 P.

Jedná se o kontejner s čerpadlem Sigma o maximálním výkonu 15 000 l/min. Čerpadlo je poháněno motorem Tatra.

Dvojité sací vedení je tvořeno mohutnými savicemi DN 250, jejichž příruby se navzájem spojují pomocí dvanácti šroubů. Čerpadlo má dvě výtlačná hrdla DN 200. Ke každému z nich se připojuje nestandartní plastová hadice.
Na ni navazuje rozdělovač bez ventilů, který je zakončen třemi vývody A s DIN-spojkami.
Kontejner zkompletovala firma SPS Slatiňany, na místo zásahu se přepravuje na podvalníku, manipulace s ním se provádí pomocí autojeřábu např. AV 14 nebo AD 28.

Z parametrů zařízení je zřejmé, že je určeno především k dlouhodobému nasazení při odčerpávání vody z lagun po povodních. Uvedení do činnosti trvá čtyřem vycvičeným hasičům 40 až 45 minut.
Další představenou technikou byla přívěsná čerpací stanice PČS 50 se jmenovitým výkonem čerpadla 5000 l/min.
Tahačem tohoto dvounápravového přívěsu je hadicový automobil HA 12 – Tatra 138, který přepravuje 1200 m hadic A.
Celá unikátní souprava pochází ze 70. let , umožňující rychlé vytvoření čerpacího stanoviště a navazujícího jednoduchého nebo dvojitého dopravního A-vedení. Brněnští hasiči předvedli i svůj nový velitelský automobil na bázi skříňové dodávky Iveco TurboDaily s prostorem pro štáb velitele zásahu.
Civilní ochrana přivezla ze Záchranné a výcvikové základny Bučovice Tatru 815 8×8 s technickým vybavením, dopravní automobil Avia upravený pro lezeckou skupinu, plovoucí pásový transportér a bagr UDS na podvozku Tatra 815 6×6.
Navíc přijela i lezecká skupina CO ze základny Rakovník s další dopravní Avií. Armáda ČR předvedla mobilní hydrometeorolo­gickou stanici „Oblak“, která je umístěna v hermetickém ISO kontejneru, je plně autonomní a za určitých okolností, na vyžádání orgánů státní správy, může být nasazena k monitorování vývoje povětrnostní situace na místě živelné pohromy nebo katastrofy.
Dopravu kontejneru zajišťuje armádní kontejnerový automobil Tatra 815 8×8.
Při společné ukázce činnosti složek IZS byla předvedena spolupráce lezeckých skupin HZS, CO při záchranných prácích na vodě a čerpání vody. Akce probíhala v bazénu uprostřed výstaviště a na přistavené cvičné lezecké stěně „Jakub“.

Ukázek se účastnila také zásahová jednotka, potapěči Policie ČR, kynologové se záchranářskými psy a zdravotníci ČSČK.
Sdílet