Středa 30. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

Počasí se podepsalo na zvýšeném počtu požárů

Mimořádně teplé, suché počasí a sváteční víkend se podepsaly na vysokém počtu požárů, které v posledních dnech likvidují hasiči. Jde zejména o požáry v přírodním prostředí – hoří tráva, lesní porosty, keře, louky apod.

Mimořádně teplé, suché počasí a sváteční víkend se podepsaly na vysokém počtu požárů, které v posledních dnech likvidují hasiči. Jde zejména o požáry v přírodním prostředí – hoří tráva, lesní porosty, keře, louky apod.

Bohužel mnoho z požárů je způsobeno neopatrností lidí při tradičním jarním pálení odpadů, ať již spalování biologického odpadu na zahrádkách nebo klestí v lese. A hasiči se bohužel stále potýkají s následky případů zakázaného a velmi nebezpečného vypalování trávy.


Celkový počet požárů u kterých hasiči zasahovali:

čtvrtek 2.4. – 121 požárů, 200 % celoročního průměru
pátek 3.4. – 109 požárů, 182 % celoročního průměru
sobota 4.4. – 148 požárů, 247 % celoročního průměru
neděle 5.4. – 78 požárů, 130 % celoročního průměru
pondělí 6.4. – 76 požárů, 127 % celoročního průměru
úterý 7.4. – 118 požárů, 197 % celoročního průměru
středa 8.4. – 106 požárů, 177 % celoročního průměru
čtvrtek 9.4. – 120 požárů, 200 % celoročního průměru
pátek 10.4. – 113 požárů,188 % celoročního průměru
sobota 11.4. – 121 požárů, 200 % celoročního průměru
neděle 12.4. – 127 požárů, 212 % celoročního průměru


Varující je, že v posledních dnech také došlo k několika rozsáhlejším lesním požárům. V sobotu 11.4. likvidovali hasiči s pomocí vrtulníku zhruba 12ti hektarový lesní požár na Rakovnicku. V neděli 12.4. pak na Mladoboleslavsku 6 jednotek požární ochrany s požárem lesa, také zde musel být k hašení nasazen policejní vrtulník.

Když lidé spalují větší množství odpadů na volném prostranství, měli by to předem ohlásit hasičů, aby se snížilo riziko zbytečného výjezdu k domnělému požáru. Další rady pro občany, jak postupovat při pálení a co dělat, aby nedošlo k požáru, naleznete na

www.hzscr.cz/…-pozaru.aspx

Upozorňuji, že index nebezpečí venkovních požárů se v některých oblastech ČR již dostal na 4. stupeň, což je vysoké riziko – viz http://www.chmu.cz/…ok/fire.html

V těchto oblastech hasiči doporučují vůbec nerozdělávat oheň v přírodě.

· Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.
· Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
· Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
· Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
· Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
· Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
· Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
· Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
· Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.
Info: kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-

Sdílet
Banner scott OK