Středa 25. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení PANIKA 2009 na stadionu v Uherském Hradišti

Dne 16. 4. 2009 ve 13:02 hod. bylo vyhlášeno velké cvičení složek integrovaného záchranného systému v Uherském Hradišti. Cílem cvičení bylo prověřit práci hasičů, zdravotníků a policistů při řešení mimořádné události velkého rozsahu a se značným počtem zraněných. Bylo nutné prověřit práci velitele zásahu při organizaci záchranných prací a prohloubit schopnosti vedoucích složek IZS při společném zásahu.

Dne 16. 4. 2009 ve 13:02 hod. bylo vyhlášeno velké cvičení složek integrovaného záchranného systému v Uherském Hradišti.

Cílem cvičení bylo prověřit práci hasičů, zdravotníků a policistů při řešení mimořádné události velkého rozsahu a se značným počtem zraněných. Bylo nutné prověřit práci velitele zásahu při organizaci záchranných prací a prohloubit schopnosti vedoucích složek IZS při společném zásahu.

Námětem cvičení PANIKA 2009 byl koncert hudební skupiny na zimním stadionu v Uherském Hradišti, při kterém někdo z diváků použil v davu přinesenou pyrotechniku. Silný zvukový, světelný a dýmový efekt způsobil paniku mezi ostatními diváky, kteří ve zmatku začali opouštět halu. Na schodištích tribun a v úzkých chodbách došlo k asi dvaceti vážným zraněním a k pěti úmrtím ušlapáním.

Následný zásah složek IZS se zaměřil na vyhledání všech postižených osob v prostorech zimního stadionu, jejich třídění, poskytnutí první pomoci a transport do nemocnic. V rámci organizace zdolání mimořádné události byl vytvořen štáb velitele zásahu.

Po výbuchu na stadionu došlo k hromadnému úprku návštěvníků, které tvořili posluchači střední policejní školy z Holešova a střední zdravotnické školy z Uherského Hradiště. Následovalo mnohonásobné oznámení na tísňové linky s totožným obsahem: po vzniku paniky při koncertu v hale zimního stadionu došlo k ušlapání řady diváků, kteří jsou roztroušeni na mnoha místech v objektu.

Jako první na místo dorazily posádky zdravotnické záchranné služby, následované výjezdem hasičů. Policejní hlídky obsadily důležité křižovatky, řídily provoz a u haly vyhradily místo pro práci záchranářů.

Hasiči a zdravotníci pronikli přes davy lidí do vnitřních prostor stadionu a snažili se najít zraněné roztroušené po tribunách i v chodbách. Zranění byli postupně ošetřováni a vynášeni z haly do sanitních vozů. Záchranáři si navzájem pomáhali a předávali si informace o dalších nalezených zraněných.

Do cvičení byla zapojena také psycholožka HZS Zlínského kraje, která poskytovala svou odbornou pomoc postiženým a dalším příbuzným. Součástí cvičení byla i reakce na zájem sdělovacích prostředků, včetně improvizované tiskové konference na místě zásahu.

Celé cvičení bylo dokumentováno a sledováno odborníky ze složek IZS krajské úrovně. Získané poznatky budou sloužit pro další odborné školení a výcvik všech záchranářů i policistů.

Časová osa průběhu cvičení

SITUACE

ČINNOST

0:00

Oznámení na tísňovou linku 112 svědky situace

Panické opouštění objektu zimního stadionu diváky koncertu

0:02

Přijímání zprávy na KOPIS

Vytěžení informací o události, nasazení jednotek

0:05

Výjezd jednotky HZS UH

hlídky PČR a sanitek ZZS

HZS: 2 CAS, ZZS: 6 sanitek, PČR: 4 vozy

0:07

Příjezd jednotky HZS UH

hlídky PČR a sanitky ZZS

Průzkum situace

Povolání dalších vozidel ZZS

0:10

Organizace místa zásahu

Zajištění místa zásahu (PČR)

PČR – uzávěra místa

HZS + ZZS – určení stanoviště pro shromáždění a třídění raněných

0:15

Vyhledávání a třídění raněných a mrtvých

HZS – metoda START

– vytvoření štábu VZ, povolání psychologa

ZZS – lékařská pomoc na místě události

PČR – zajištění průjezdu sanitek do nemocnic

0:30

Příjezd dalších sanitek

Organizace příjezdu vozidel a jejich umístění, zajišťování transportu zraněných do sanitek

1:00

Všechny osoby nalezeny a roztříděny

Vážné případy zranění transportovány do nemocnic

1:05

Zájem sdělovacích prostředků

Po základním zvládnutí situace podány informace médiím při tiskové konferenci na místě události

1:30

Všechny zraněné osoby převezeny do nemocnic

Informování příbuzných a blízkých osob obětí

2:00

Ukončení cvičení

Stručný rozbor zjištění a vyhodnocení


mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje


-swo-

Sdílet