Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Možnost získání vyšší odbornosti

Ústřední odborná rada velitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásila termín zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

Zkoušky se budou konat v souladu se Směrnicemi pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schválené VV SH ČMS dne 28.6. 2002 pátého prosince Hotelu GARNI Přibyslav. Začátek zkoušek je v 10 hod. Ubytování v Garni hotelu je možné domluvit s p. Votavou na tel. 724168301. Ces­tovné, strava a případné ubytování si bude hradit každý účastník zkoušek sám, po případě ve spolupráci s OSH.
Zkoušek se mohou zúčastnit členové SH ČMS, kterým uplynuly 3 roky od složení zkoušek odbornosti Hasič II. stupně a členové SH ČMS, kteří získali odbornost na základě absolvování střední školy PO.
Přihlášky jsou k dispozici na OSH. Po potvrzení příslušným OSH musí být odeslány na adresu: Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07 nebo na e-mail: aulicky@dh.cz do 28. 11. 2003. Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel! Z důvodu efektivnosti zkoušek je kapacita uchazečů omezena na prvních 30 zájemců!
Sdílet