Pondělí 21. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 Čerpadla

Demonstrování úmyslu sebevraždy skokem z výškové budovy a odpálení nástražného výbušného systému

V úterý 21. dubna 2009 v 8 hodin začalo v ulici Větrná v České Lípě taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Libereckého kraje, jehož námětem byl úmysl neznámé osoby spáchat rozšířenou sebevraždu skokem z desátého nadzemního podlaží výškové budovy a zároveň aktivovat blíže nespecifikovanou výbušninu

V úterý 21. dubna 2009 v 8 hodin začalo v ulici Větrná v České Lípě taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Libereckého kraje, jehož námětem byl úmysl neznámé osoby spáchat rozšířenou sebevraždu skokem z desátého nadzemního podlaží výškové budovy a zároveň aktivovat blíže nespecifikovanou výbušninu, se kterou osoba údajně disponuje.

Cíle cvičení

Hlavním cílem cvičení bylo praktické procvičení součinnosti složek IZS při mimořádné události. Dále bylo cvičení zaměřeno na součinnost jednotek požární ochrany (JPO) zařazených do I. a II. stupně poplachového plánu a spolupráci s orgány místní samosprávy. Důležité bylo také procvičení zřízení štábu velitele zásahu Policie ČR při mimořádné události se zaměřením na evakuaci velkého počtu osob z výškové budovy.

Zúčastněné jednotky požární ochrany, složky IZS a další

 • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – stanice Česká Lípa
 • jednotky SDH obcí – Česká Lípa, Nový Bor, Dobranov, Zákupy, Skalice u České Lípy a Stružnice – Jezvé
 • Policie ČR – Česká Lípa
 • Zdravotnická záchranná služby Libereckého kraje – Česká Lípa
 • Městská policie Česká Lípa
 • zástupce Městského úřadu Česká Lípa
 • OSDB Česká Lípa

Povolaná technika jednotek požární ochrany

 • 5 cisternových automobilových stříkaček
 • automobilový žebřík – AZ 30technický automobil
 • dopravní automobil
 • velitelský automobil

Průběh cvičení

Po příjezdu prvních jednotek požární ochrany na místo mimořádné události získal velitel zásahu prvotní informace o počtu ohrožených osob ve výškové budově a o pohybu osoby, která vyhrožuje sebevraždou a odpálením nástražného výbušného systému. Po příjezdu Policie ČR přebral velení zásahu policista, který povolal na místo policejního vyjednavače a pyrotechnika. Mezitím policisté ve spolupráci se strážníky městské policie uzavřeli páskami okolí výškové budovy. Průzkumná skupina policistů nalezla osobu v 8. nadzemním podlaží, přičemž zjistila, že osobní ani nákladní výtah není funkční.

Velitel zásahu PČR zřídil v bezpečné vzdálenosti od výškové budovy štáb velitele zásahu složený se zástupců HZS LK, PČR, ZZS, MP Česká Lípa, jednotek SDH obcí, orgánů místní samosprávy a OSBD.

Po příjezdu vyjednavač PČR navázal s osobou slovní kontakt a průzkumná skupina složená z policistů začala vyhledávat nástražný výbušný systém ve spodních patrech a sklepních prostorech budovy. Po vyhodnocení nepřítomnosti výbušniny v prostoru schodiště začali policisté ve spolupráci s hasiči evakuovat část obyvatel domu. Cvičně bylo z budovy evakuováno po schodišti 20 figurantů.

Po půlhodinovém rozhovoru s vyjednavačem Policie ČR osoba upustila od úmyslu odpálit výbušninu a rovněž i od skoku z výškové budovy. Policisté osobu zajistili a odvedli ji z budovy ven, kde si ji převzali záchranáři zdravotnické služby.

Vyhodnocení cvičení

Taktické cvičení přineslo všem zúčastněným složkám IZS mnoho poznatků z tohoto druhu zásahu. V úvodu cvičení se jako problém nejvíce projevilo navázání spolehlivého radiového spojení mezi základními složkami IZS. Během cvičení se nedostatky v radioprovozu podařilo eliminovat. Kladem bylo dodržení postupu vedení zásahu v souladu s jednotlivými úkoly a postupy Společné typové činnosti č. 02. Dalším pozitivum přineslo rozšíření bližší spolupráce s Policií ČR, ZZS a MP Česká Lípa při mimořádné události tohoto typu.

Hasiči si rovněž ověřili maximální dosah třicetimetrového automobilového žebříku, s jehož pomocí by bylo možno bezpečně evakuovat osoby z 8. patra výškové budovy.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

-kow-

Sdílet
Banner Dobráci sk