Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovenský „železný hasič“

Študentský hasičský trojboj „O PUTOVNÝ POHÁR KATEDRY POŽIARNEJ OCHRANY DF TU“ VO ZVOLENE

ktorého 2. ročník sa uskutoční

dňa 27. 11. 2003 o 9. 00 hod
v priestore ŠD Bariny
Výstroj súťažiaceho : Prilba – pre hasičský šport, rukavice, tričko, hasičský kabát, športová obuv – tenisky, tepláky.
Výstroj dodaná usporiadateľom : Izolačný dýchací prístroj – bez masky, len ako záťaž, hasičský kabát, prilba.

ČASŤ 1.
Popis disciplíny: – dĺžka dráhy 120 metrov.
disciplína 1 – Rozvinutie a zvinutie hadíc
Na štartovej čiare si súťažiaci pre odštartovaním harmonikovým spôsobom uloží hadice B a prúdnice na vytvorenie dvoch prúdov o dĺžke 40 m . Hadice a prúdnice musia mať rozpojené polospojky na šírku dlane. Po odštartovaní súťažiaci spojí hadice, pripojí prúdnice a roztiahne obidva prúdy do vzdialenosti 35 metrov od štartu. Na mieste položenia prúdnic súťažiaceho čakajú dve rozvinuté hadice C, ktoré musí zvinúť a uložiť na podložku s vyznačeným kruhom . Po uložení hadíc beží do cieľa. Za každé prekročenia určeného priemeru stočenia hadice súťažiaci obdrží 10 trestných sekúnd.

disciplína 2 – Silová disciplína
Plynule nadväzuje na časť 1. Súťažiaci uchopí hasičské kladivo, do hammer boxu – rám s rozmermi výška 90 cm, šírka 40 cm – musí udrieť celkom 50 krát – 25× hore a 25× dole. Zvuk dopadu kladiva na box = platný úder.
Položí kladivo, uchopí záťaž / 2 x bandaska – muži 10 kg, ženy 5 kg / a s ňou pokračuje cez prekážkovú dráhu dlhú 40 metrov, na jej konci položí záťaž, na úseku ďalších 20. metrov uchopí hadicu C a prúdnicu, pribehne k rozdeľovaču, vzdialenému od začiatku úseku 10 metrov, rozvinie hadicu, pripojí ju na rozdeľovač, pripojí prúdnicu
a vbehne so zapojenou prúdnicou do cieľa.

Prekážková dráha obsahuje slalom medzi 6 métami, podlezenie gymnastického koňa, prechod po gymnastickej lavičke s dĺžkou 4 metre a prelezenie švédskej debny s výškou 1 meter.

ČASŤ 2.
disciplína 3– Výbeh
Bezprostredne nasleduje po 1. časti. Výbeh sa uskutoční do 8 poschodia ŠD Bariny. Súťažiaci po prekročení cieľovej čiary ukončuje súťaž.
PODMIENKA K ŠTARTU V SÚŤAŽI JE DOSIAHNUTÝ FYZICKÝ VEK V DEŇ KONANIA SÚŤAŽE 18 ROKOV.
KAŽDÝ PRETEKÁR ŠTARTUJE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE.
Členstvo v DPO nie je podmienkou.
Štartovné: 50 Sk – uhrádza sa v deň súťaže
Prihlásiť sa môžeš do 17. 11. 2003 na KPO u Ing. Mgr. Ivana Chromeka, tel.: 045 5206826 alebo na
e-mail: chromek@vsld.tuzvo.sk , informácie http://www.tuzvo.sk/…ie/akcie.htm

Ve fotogalerii si prohlédněte fotky z minulého ročníku.
Sdílet