Úterý 16. října 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

Slovenský „železný hasič“

Študentský hasičský trojboj „O PUTOVNÝ POHÁR KATEDRY POŽIARNEJ OCHRANY DF TU“ VO ZVOLENE

ktorého 2. ročník sa uskutoční

dňa 27. 11. 2003 o 9. 00 hod
v priestore ŠD Bariny
Výstroj súťažiaceho : Prilba – pre hasičský šport, rukavice, tričko, hasičský kabát, športová obuv – tenisky, tepláky.
Výstroj dodaná usporiadateľom : Izolačný dýchací prístroj – bez masky, len ako záťaž, hasičský kabát, prilba.

ČASŤ 1.
Popis disciplíny: – dĺžka dráhy 120 metrov.
disciplína 1 – Rozvinutie a zvinutie hadíc
Na štartovej čiare si súťažiaci pre odštartovaním harmonikovým spôsobom uloží hadice B a prúdnice na vytvorenie dvoch prúdov o dĺžke 40 m . Hadice a prúdnice musia mať rozpojené polospojky na šírku dlane. Po odštartovaní súťažiaci spojí hadice, pripojí prúdnice a roztiahne obidva prúdy do vzdialenosti 35 metrov od štartu. Na mieste položenia prúdnic súťažiaceho čakajú dve rozvinuté hadice C, ktoré musí zvinúť a uložiť na podložku s vyznačeným kruhom . Po uložení hadíc beží do cieľa. Za každé prekročenia určeného priemeru stočenia hadice súťažiaci obdrží 10 trestných sekúnd.

disciplína 2 – Silová disciplína
Plynule nadväzuje na časť 1. Súťažiaci uchopí hasičské kladivo, do hammer boxu – rám s rozmermi výška 90 cm, šírka 40 cm – musí udrieť celkom 50 krát – 25× hore a 25× dole. Zvuk dopadu kladiva na box = platný úder.
Položí kladivo, uchopí záťaž / 2 x bandaska – muži 10 kg, ženy 5 kg / a s ňou pokračuje cez prekážkovú dráhu dlhú 40 metrov, na jej konci položí záťaž, na úseku ďalších 20. metrov uchopí hadicu C a prúdnicu, pribehne k rozdeľovaču, vzdialenému od začiatku úseku 10 metrov, rozvinie hadicu, pripojí ju na rozdeľovač, pripojí prúdnicu
a vbehne so zapojenou prúdnicou do cieľa.

Prekážková dráha obsahuje slalom medzi 6 métami, podlezenie gymnastického koňa, prechod po gymnastickej lavičke s dĺžkou 4 metre a prelezenie švédskej debny s výškou 1 meter.

ČASŤ 2.
disciplína 3– Výbeh
Bezprostredne nasleduje po 1. časti. Výbeh sa uskutoční do 8 poschodia ŠD Bariny. Súťažiaci po prekročení cieľovej čiary ukončuje súťaž.
PODMIENKA K ŠTARTU V SÚŤAŽI JE DOSIAHNUTÝ FYZICKÝ VEK V DEŇ KONANIA SÚŤAŽE 18 ROKOV.
KAŽDÝ PRETEKÁR ŠTARTUJE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE.
Členstvo v DPO nie je podmienkou.
Štartovné: 50 Sk – uhrádza sa v deň súťaže
Prihlásiť sa môžeš do 17. 11. 2003 na KPO u Ing. Mgr. Ivana Chromeka, tel.: 045 5206826 alebo na
e-mail: chromek@vsld.tuzvo.sk , informácie http://www.tuzvo.sk/…ie/akcie.htm

Ve fotogalerii si prohlédněte fotky z minulého ročníku.
Sdílet
Banner eurofire_tubus OK