Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Ve dnech 20.4. až 22. 4. 2009 byla zahájena realizace programu HASÍK CZ – výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Tento program má dlouholetou tradici.

Ve dnech 20.4. až 22. 4. 2009 byla zahájena realizace programu HASÍK CZ – výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Tento program má dlouholetou tradici.

Vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál. Od roku 1998 byl tento program postupně dále rozšiřován. Nejdříve v bruntálské oblasti, následně pak v celé republice. Co vlastně Hasík CZ je? Jedná se o odborný výcvik příslušníků HZS, kteří jsou odborně školeni pro práci instruktorů. Po absolvováni tohoto výcviku jsou připraveni pro práci v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách. Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku kladen důraz na rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik při práci s dětmi. Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Při práci s mládeží dochází k maximálnímu využití didaktických pomůcek a propagačních materiálů je využíváno jako odměn pro děti. Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod číslem 27 938/2006–25–535. Odborný výcvik je sledován a řízen psychologem, který také předává své získané zkušenosti v oblasti výchovy dětí.

Podrobnosti na : http://www.hasik.cz/


Info a foto: HZS Zlínského kraje

-wap-

Sdílet