Pátek 25. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

Rekordní počet požárů a vítr – to byl poslední dubnový víkend hasičů

Hasiči se o tomto víkendu opravdu nenudili. Lesní požáry, hořící velkokapacitní seníky, usmrcené děti, stromy spadlé na silnice. S tím vším a mnohým dalším se hasiči setkali během dvou hektických víkendových dní, kdy naši zemi sužovalo sucho a silný vítr.

Hasiči se o tomto víkendu opravdu nenudili. Lesní požáry, hořící velkokapacitní seníky, usmrcené děti, stromy spadlé na silnice. S tím vším a mnohým dalším se hasiči setkali během dvou hektických víkendových dní, kdy naši zemi sužovalo sucho a silný vítr.

přehled zásahů

Nejdříve statistika:

V sobotu 25.4. likvidovali hasiči celkem 133 požárů (z toho 48 v přírodním prostředí – lesy, louky, tráva), což je více než dvojnásobek celoročního průměru.

V neděli 26.4. pak zasahovaly jednotky požární ochrany u vůbec největšího počtu požárů v letošním roce (od Silvestra) – bylo jich 177 (z toho 99 bylo požárů v přírodním prostředí), což je téměř trojnásobek celoročního průměru.

Za oba víkendové dni tak hasiči dokázali zlikvidovat celkem 310 požárů (z toho 147 v přírodním prostředí), což je více než 2,5 násobek celoročního průměru.

V období od 1.4. do 26.4. 2009 likvidovali hasiči celkem 2711 požárů, což je 174 % celoročního průměru.

Ve stejném období roku 2008 hasiči zasahovali u 1429 požárů, ve stejném období roku 2007 evidovali hasiči 3 193 požárů a v roce 2006 celkem 1741 požárů.

Největší požáry:

– Tragédie se v neděli odehrála v Trutnově. Hasiči zde po likvidaci rozsáhlého požáru skladu slámy a skladu stavebnin nalezli dvě usmrcené děti.

– V neděli odpoledne bojovali hasiči s požárem v nepřístupném terénu skal a soutěsek v oblasti Adršpašských skal na Náchodsku. Při likvidaci požáru tak hasiči využili pomoc policejního vrtulníku, který s pomocí Bambi vaku prováděl letecké hašení.

– U česko-slovenských hranic na Frýdecko-Místecku zase 7 jednotek požární ochrany likvidovalo požár lesa.

– V Jenišovicích v Libereckém kraji taktéž 7 jednotek požární ochrany v neděli vyjelo k požáru seníku.

Riziko venkovních požárů navíc výrazně zvyšoval silný vítr, který hasičům rovněž komplikoval likvidaci požárů.

Navíc vítr sám způsobil několik požárů, když strhl dráty elektrického vedení a následné zajiškření zapálilo vysušený porost.

Stále však platí, že drtivou většinu požáru v přírodě způsobují lidé svou neopatrností – zejm. kouřením či nedbalostí při rozdělávání a udržování otevřeného ohně – nechají oheň bez dozoru, špatně ho uhasí, vymkne se ji kontrole apod.

Proto hasiči důrazně apelují na lidi, aby v období sucha pokud možno oheň venku nerozdělávali.

A pokud se již chystají např. pálit čarodějnice, aby postupovali maximálně obezřetně.

Rady pro pálení čarodějnic zde

Silný vítr:

Hasiči však o víkendu nebojovali jen s požáry. Zejména v neděli 26.4. zasáhl část země již zmiňovaný silný vítr a profesionální i dobrovolné jednotky požární ochrany tak na desítkách míst odstraňovaly následky přírodních živlů. Hasiči zejména odstraňovali stromy spadlé na silnice nebo objekty,zajišťovali utržené střešní krytiny apod. Nejvíce technických zásahů v souvislosti se silným větrem měli hasiči v Jihomoravském kraji, Pardubickém kraji, na Vysočině a v Libereckém kraji.

To, že hasiči měli stále co na práci, dokládá i celkový nárůst počtu jejich technických zásahů. V neděli 26.4. hasiči provedli celkem 309 technických zásahů (včetně případů nesouvisejících s větrem), což je více než dvojnásobek celoročního průměru.

V tuto chvíli je situace po republice relativně klidná, hasiči zasahují jen u několika mimořádných událostí.

Neubývá, než skončit s obecným doporučením, že pokud se kdokoliv ocitne v ohrožení života či zdraví, může volat hasiče na linky 112 nebo 150.

Základní preventivní rady pro občany zde

Když lidé spalují větší množství odpadů na volném prostranství, měli by to předem ohlásit hasičům, aby se snížilo riziko zbytečného výjezdu k domnělému požáru

OBECNÁ PRAVIDLA PRO SPALOVÁNÍ HOŘLAVIN VENKU:

 • Při silném větru nebo velkém suchu oheň venku vůbec nerozdělávejte.
 • Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
 • Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
 • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
 • Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
 • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
 • Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje
 • Kouření v lese je ze zákona celoročně zakázáno, přesto odhozené nedopalky cigaret každoročně způsobují stovky požárů.
 • Venku opatrně zacházejte také s jinými zdroji otevřeného ohně, jako jsou přenosné vařiče.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-swo-

Sdílet
Banner Fireport 970