Sobota 26. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

Rozsáhlý požár pražců na krčském nádraží

Jednotka HZS SŽDC Praha byla povolána dne 28.4. 2009 krátce po poledni společně s JPO HZS hl.m. Prahy st.6 k nahlášenému požáru železničních pražců v areálu nádraží Praha Krč.

Jednotka HZS SŽDC Praha byla povolána dne 28.4. 2009 krátce po poledni společně s JPO HZS hl.m. Prahy st.6 k nahlášenému požáru železničních pražců v areálu nádraží Praha Krč.

Na místo vyjelo družstvo a tatra, tedy CAS 24 Mercedes a CAS 32 Tatra 815, stejná technika k požáru vyrazila i z krčské stanice, jen velkou cisternou namísto Tatry bylo Iveco 6×6. Již z hlášení bylo zřejmé, že se jedná o požár většího rozsahu, což se během jízdy k události vizuálně potvrdilo. Z ulicie Chodovská, kde má své sídlo HZS SŽDC Praha, byl viditelný hustý černý kouř kdesi za kačerovským horizontem. Když se blížila odbočka na Krč, bylo zřetelně vidět mohutné plameny, šlehající z areálu krčské železniční stanice. Stejný pohled měla i jednotka z HS 6.

Příjezd obou jednotek na místo případy byl současný, ihned proběhla rychlá domluva velitelů o vytvoření útočných vodních proudů. Dva C proudy od cisterny CAS 24 v dýchací technice provedla krčská jednotka, další dva jednotka drážních hasičů od své CAS 32.

Hasičům ztěžoval práci silný vítr, který se neustále točil a hnal kouř a plameny proti nim. Díky tomu došlo k přenesení požáru na pražce v kolejišti a okolní strniště.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o velkou hořící hromadu dřevěných pražců, byla značná spotřeba požární vody. Práce na 4 C proudy cisterny vyprázdnila během chvíle. Na místě se nenalézal žádný vodní zdroj a tak k události byla povolána další velkokapacitní CAS 32 ze smíchovské stanice č.7. Než se dostavila k požáru, byla zřízena kyvadlová doprava vody od hydrantu, který byl vzdálený cca 2–3 km od místa požáru.

Postupně se podařilo plameny zlikvidovat a tak VZ rozhodl o redukci sila a prostředků, jednotky HZS hl.m. Prahy byly tedy odeslány na své základny a konečnou likvidaci skrytých ohnisek provedla jednotka HZS SŽDC Praha za pomoci 2 x proudu a ženijního nářadí.

Příčinou požáru bylo svařování kolejnic, od kterého se vzňala tráva a křoviny, od toho pak hromada pražců.

Celý zásah trval zhruba dvě hodiny. Během něj byl přes operační středisko vydán příkaz na dočasné vyloučení provozu v žst. Praha – Krč z důvodu bezpečnosti, neboť hustý dým zpočátku znemožňoval viditelnost návěstidel. Když toto nebezpečí pominulo, byl provoz za snížení rychlosti opětovně obnoven. Dále bylo provedeno vyzkratování nejbližších trolejí, aby mohl zásah proběhnout bezpečně. Požářiště mělo rozměry cca 10 × 20m.

Druhý výjezd směny A HZS SŽDC Praha proběhl zhruba dvě hodiny po návratu od požáru v Krči. Jednalo se o ztrouchnivělý telegrafní sloup, který vlivem vanoucího silného větru hrozil pádem do zahrady v Poříčí nad Sázavou. Na místo vyjelo družstvo s CAS 24 Mercedes, které po dohodě s uživatelem, Telematikou ČD provedlo za pomoci motorové pily jeho odstranění.

 -wap-

Sdílet
Banner Eurofire termokamera