Středa 1. prosince 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vozidla stojící u panelových domů komplikují průjezd hasičským vozidlům i v Pardubickém kra­ji

Průjezdnost pro požární techniku je na velkých sídlištích značně omezená. V některých případech dokonce nemožná. V těchto dnech hasiči Pardubického kraje provedli kontrolu průjezdnosti jednoho z nich.

Pro „test“ si vybrali sídliště v Pardubicích – Dubina. Na sídlištích zasahují hasiči téměř každý den a pokud je jednotka povolána k zásahu v pozdních odpoledních a nočních hodinách, je velmi pravděpodobné, že narazí na problém. Komplikace tak nastávají nejen při požárech, ale i při záchraně osoby i snesení pacienta.

Vozidla stojící u panelových domů komplikují průjezd nejen cisternové automobilové stříkačce, ale hlavně výškové technice, která má zhruba 11 m. Výšková technika musí v případě požáru v panelovém domě dorazit až k samotné budově, aby jeho nasazení mělo smysl, jinak ztrácí možnost zasahovat i ve vyšších patrech.

Zaparkovaná vozidla nemají mezi sebou dostatečný minimálně třímetrový odstup. A potom musí hasič-strojník ustavit techniku. Na ustavení je potřeba někdy 6, ale třeba také 9 metrů, aby vyjela ustavovací noha na každé straně vozidla.

Pak jsou tu požární nástupní plochy. Aby záchrana osob mohla být úspěšná a požární zásah účinný, je naprosto nezbytné, aby nástupní plochy byly vždy udržovány volné pro příjezd a ustavení požární techniky.

S ohledem na nedostatek parkovacích míst však není výjimečným jevem, že právě na těchto volných plochách parkují vozidla a tím znemožňují případný požární zásah.

Z těchto důvodů přímo vyhláška o požární prevenci stanoví, že: „K provedení rychlého a účinného zásahu …. zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku.“

Mnozí vlastníci a provozovatelé nástupních ploch si neuvědomují, že nástupní plochy skutečně musí být označeny a toto označení je nadmíru důležité, protože jedině tak se občan pozná, kde tato nástupní plocha je a že zde nesmí parkovat.

A jak má být nástupní plocha označena? Toto řeší vyhláška o požární prevenci zcela jednoznačně: „dopravní značka B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.

Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto důvodu plocha není volná pro požární techniku, jedná se o porušení povinnosti dané přímo zákonem o PO a lze v tomto případě lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až 500 000 Kč.

Záchrana osob je při požárním zásahu tou nejdůležitější otázkou, proto je výše možné pokuty nastavena takto vysoko.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet