Pátek 25. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů okrsku Velká Bíteš se konalo v rámci výročí 145 let od založení sboru

V sobotu 14. 10. 2017 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš v rámci oslav 145. výročí svého založení, setkání nositelů titulu Zasloužilý hasič, Řádu sv. Floriána, zasloužilých funkcionářů a hasičů nad 60 let okrsku Velká Bíteš.

Setkání začalo za krásného podzimního dopoledne srazem na požární stanici ve Velké Bíteši, odkud byli účastníci setkání přepraveni autobusem na 22. základnu vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, kde je stanicí letištního hasičského záchranného sboru provedl velitel směny prap. Josef Veleba.

Seznámili se se speciální letištní hasičskou technikou a specifikem leteckého provozu. Po příjezdu byla připravena prohlídka požární stanice, garáží pro zásahová vozidla se zázemím a technickým vybavením jednotky.

S prací a vybavením Městské policie Velká Bíteš seznámil vedoucí strážník Pavel Hradecký. Po společném fotografování následoval chutný oběd. Další součástí programu bylo posezení v zasedací místnosti. V úvodu zasloužilé hasiče přivítal starosta okrsku Ludvík Zavřel, který shrnul dění v okrsku.

U příležitosti životního jubilea předal čestné uznání okrsku Naděždě Švejdové. Jaromíru Kozovi předal medaili Za mimořádné zásluhy. Zúčastněné dále pozdravil náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka. V jeho příspěvku zaznělo, že v Kraji Vysočina působí 45 008 dobrovolných hasičů, tj. 8 % všech občanů kraje.

OSH Žďár nad Sázavou má přes 12 tisíc členů v 256 sborech. V jednotkách požární ochrany působí 9 tisíc členů. Jménem okresní odborné rady zasloužilých hasičů pozdravil její vedoucí Ladislav Fajmon. Od roku 1974 bylo v OSH Žďár nad Sázavou uděleno 78 titulů Zasloužilý hasič, z toho 40 členů žijící. Setkání zasloužilých hasičů pořádá 13 okrsků. 13. 9. 2017 proběhlo okresní setkání zasloužilých hasičů.

V aktivu zasloužilých funkcionářů pracuje 80 dlouholetých funkcionářů. František Růžička pozdravil jménem okrsku Oslavany a jménem odborné rady hasičské historie a předal okrskovému výboru dar. Zúčastněné pozdravil i starosta města Ing. Milan Vlček a poděkoval jim za vykonanou práci. Vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje Ladislav Švejda uvedl, že v rámci Jihomoravského kraje bylo uděleno 250 titulů Zasloužilý hasič, z toho je 132 žijících, z toho 7 žen. Milan Kubíček pozdravil jménem odborné rady hasičské historie.

V OSH je registrováno 56 koňských stříkaček, z toho 51 funkčních. Zhodnotil VII. celorepublikový sraz hasičstva v Litoměřicích, činnost Veterán klubu hasičské techniky, mezinárodní spolupráci v rámci setkání s koňskými stříkačkami. Velitel stanice HZS Velká Bíteš ppor. Bc. Miroslav Volf pozdravil jménem HZS Kraje Vysočina a informoval o dění na požární stanici. Zdenek Moural pozval na příští setkání historické hasičské techniky v Oslavanech 8. 9. 2017.

Starosta okrsku Dolní Loučky Milan Sojka promluvil o setkání zasloužilých hasičů ve Žďárci v letošním roce. Ing. Alois Koukola, CSc. města Velké Bíteše vyzdvihnul přátelský duch setkání. Celé setkání bylo v podvečerních hodinách završeno neformálním přátelským posezením. Členové sekce sběratelů při CHH Přibyslav Zdeněk Moural a David Dvořáček připravili výstavku modelů československých požárních vozidel, odznaků, medailí, známek s hasičskou tématikou, hasičských plesových pozvánek.

Na závěr patří poděkování všem, co se na organizaci setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů podíleli. Velký dík patří sponzorům, především řediteli společnosti Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o. Ing. Miloslavu Klimentovi za bezplatné zajištění dopravy na vojenské letiště Náměšť nad Oslavou, Cukrárně Knotková a Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. za pohoštění.

Ocenění, kterého se dostává jen těm nejzasloužilejším

Titul Zasloužilý hasič je nejvyšší výběrové vyznamenání, které uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska členů, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se za velice přísných podmínek. Pro získání tohoto titulu musí být hasič nejméně 40 let členem sdružení, dovršit věk 65 let. Toto vyznamenání představuje příslušná medaile, diplom, klopový odznak a zápis do pamětní knihy SH ČMS.

Mgr. David Dvořáček
Sdílet
Banner Fireport 970