Pondělí 6. prosince 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení „Agens 2017“ simulovalo útok Sarinem, proběhlo v kampusu Univerzity Pardubice

Cvičení orgánů krizového řízení statutárního města Pardubic se ve čtvrtek 19. října 2017 v kampusu Univerzity Pardubice účastnily i jednotky profesionálních hasičů – stanice Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim, dobrovolná jednotka Kunětice a Institut ochrany obyvatelstva HZS ČR.

Hasiči na místě vytyčili nebezpečnou zónu. Vystrojení příslušníci v ochranných přetlakových oblecích provedli průzkum a odsun raněných na hranici bezpečné zóny.

Následovala dekontaminace, tedy dekontaminační sprcha byla postavena pro všechny raněné a zasažené nebezpečnou látkou, ale poté i pro zasahující hasiče.

Hasiči v přetlakových oblecích museli kontaminované oblečení z raněných osob svléknout, uložit do připravených nádob a všechny osoby očistit od bojové látky.

V případě ostrého zásahu by se jednalo o evakuaci okolních budov. Evakuace dětí z MŠ Pastelka a ZŠ v Polabinách se uskutečnila den předem.

Zraněné osoby byly zasaženy Sarinem, což je vysoce toxická kapalná látka, nervově paralytická chemická zbraň. Podle intenzity zasažení nastane u postiženého pocit tlaku v očích, bolesti hlavy, dýchací obtíže, kašel, zvracení, úzkost, neklid. Při větším zasažení dochází k záškubům i křečím částí těla.

Hasiči si ověřili:

  • akceschopnost a součinnost jednotek požární ochrany se základními složkami IZS při zásahu na mimořádnou událost s větším počtem raněných, kteří se nachází v prostoru zasaženém nebezpečnou látkou.
  • schopnost velitelů při řízení činností jednotek požární ochrany provádějících záchranné a likvidační práce při zdolávání mimořádné události s kontaminací a zraněním většího počtu osob v úzké spolupráci s ostatními složkami IZS.
  • spolupráci HZS Pardubického kraje s krizovými orgány ORP Pardubice, při evakuaci většího počtu osob.
Foto: HZS Pardubického kraje, Nemocnice Pardubického kraje
por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet