Pondělí 24. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Druhý workshop zaměřený na práci s termokamerou proběhl v Budislavi

Dne 21. října 2017 proběhl druhý workshop pořádaný ve spolupráci Asociací velitelů JSDH a Dräger Safety, s.r.o. na stejné téma, jako před 14 dny v Horním Maršově, tedy Práce s termokamerou při činnostech JPO.

Speciálního výcviku se účastnily jednotky SDH Budislav, Horní Maršov, Žlebské Chvalovice, Lipovec, Herálec, Luže, Holice a Dolní Újezd.

Workshop byl tentokrát umístěn do objektu Domu bratří Čapků v Budislavi, kde se o příjemné prostředí a vhodné zázemí postarala místní jednotka.

Akce byla rozdělena do dvou částí; začalo se teoretickou přípravou, kdy byly probrány jednotlivé druhy kamer, jejich technologie a to zejména ve vztahu k specifickým výhodám při používání.

Proběhla první „suchá“ ukázka a seznámení s ovládáním a postupy užití. Nebyla vynechána ani bezpečnost na požářišti a pravidla pro pohyb v zakouřeném prostoru v dýchací technice.

Přečtěte siWorkshop "Práce s termokamerou při činnostech JPO" se uskutečnil v Horním Maršově

Druhá část, která následovala po obědě, byla již praktická a bylo využito dřevěné stavby, která byla proměněna v tréninkový polygon.

Uvnitř objektu byly připraveny „nástrahy“, se kterými se můžeme v reálu potkat zejména ve sklepních prostorech. Celý prostor byl pro autentičnost vytopen naftovým topidlem a zakouřen parafinovým kouřem z vyvíječe.

Viditelnost byla prakticky nulová a všichni si mohli prvně vyzkoušet průzkum a vyhledání (1× osoba, 1× kanystr, 1× PB láhev), poté jim byla zapůjčena termokamera a v praxi si vyzkoušeli její použití a výhody při vyhledávání osob a předmětů.

Na závěr byla provedena ukázka vývinu teplot hoření oleje ve vztahu k času hoření. Poté již následovalo závěrečné zhodnocení a volná diskuze nad celou problematikou a předávání zkušeností mezi kolegy.

Rádi bychom poděkovali zejména všem účastníkům a zejména pořadatelům tj. JSDH Budislav, JSDH Horní Maršov a společnosti Dräger Safety, s.r.o.

Za AV JSDH
Kancléř
Luboš Sobotka
Sdílet