Pátek 27. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasík připravil svého pětistého instruktora

Preventivně výchovný program pro děti Hasík CZ – „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“,který společně realizují občanské sdružení Citadela Bruntál a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, připravil právě v těchto dnech pro výuku dětí na základních školách svého pětistého instruktora.

Preventivně výchovný program pro děti Hasík CZ – „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“,který společně realizují občanské sdružení Citadela Bruntál a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, připravil právě v těchto dnech pro výuku dětí na základních školách svého pětistého instruktora. Profesionální i dobrovolní hasiči dochází za dětmi základních škol v rámci programu již přes 12 let. Speciálních kurzů s logem dráčka Hasíka, vedených dětským psychologem Miroslavem Piňosem a profesionálními hasiči bratry Mikulkovými z HZS Moravskoslezského kraje ÚO Bruntál, kteří program v ČR po celou tu dobu realizují, se dnes účastní hasiči ze všech koutů České republiky. Mimo Moravu, kde se do systému začlenily všechny kraje, se kurzů zúčastňují také např. hasiči ze Středočeského kraje (Brandýs nad Labem, Beroun), Liberecka, Prahy atd. Mnoho dalších hasičů v naší republice využívá myšlenek programu díky webové prezentaci www.hasik.cz, kde si mohou užitečné informace, ale i zajímavé materiály a nápady bezplatně stáhnout k nekomerčnímu využití, byť se přímo nezúčastnili některého z výcviků instruktorů akreditovaného MŠMT ČR.

Za přímé finanční podpory MV – generálního ředitelství HZS ČR a některých krajů jsou tak dnes koncepčně navštěvovány školy v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském a nyní také nově ve Zlínském kraji. A právě zde bude lektorský týmem připraven pětistý instruktor programu!

Máme velice dobrý pocit z frekventantů tohoto pilotního výcviku – hasičů, kteří se vzdělávací akce na PS Holešov zúčastnili. Sešla se zde opravdu skvělá parta. Pro mnohé z účastníků, „tvrdé“ chlapy z výjezdu, kteří už za mnoho let své služby pro veřejnost museli řešit nemálo komplikovaných a často velmi závažných situací, může být stejně tak obtížné postavit se tváří v tvář třídě nadšených školáků. Ono totiž vůbec není snadné přenést na děti vhodnou formou informace, které se bezprostředně dotýkají záchrany života a ochrany jejich zdraví. Přednášející hasičský instruktor musí ovládat nejen svou profesi, ale současně také musí být schopen své zkušenosti a odborné znalosti přizpůsobit schopnostem dané věkové skupiny dětí. A právě z tohoto důvodu si hasiči ve školách s dětmi hrají, soutěží a kamarádsky si povídají. Navíc si také rozšiřují své profesní znalosti o pedagogiku a jiné potřebné dovednosti.

Samotný výcvik instruktorů preventivně výchovné činnosti samozřejmě sleduje současné moderní vzdělávací trendy a právě proto klade na své absolventy nemalé nároky. Aby bylo vzdělávání dětí maximálně účinné, musí program splňovat přísná, obecně platná, kritéria. Preventivně výchovný program musí být například dlouhodobý a současně také přesně šitý na míru daným věkovým skupinám dětí, na které není v žádném případě přenášena zodpovědnost dospělých atd. Jak už bylo řečeno, výuka je interaktivní – probíhá formou her, soutěží a zábavných scének, při nichž děti ke správným výsledkům dospějí vlastně samy. Program je navíc synchronizován s publikacemi, které MV – generální ředitelství HZS ČR distribuovalo v desetitisícovém nákladu pedagogům základního a středního školství v celé republice, jelikož autorsky byly zpracovány bruntálským realizačním týmem programu Hasík CZ.

Pilotního výcviku pro Zlínský kraj se na PS v Holešově zúčastnili i chlapi, kteří jsou ve výjezdu už hodně přes dvacet let, což svědčí o opravdovém pocitu a dlouhodobém přesvědčení, že je potřeba dělat pro veřejnost ještě něco více, než „jen“ požáry hasit. Navazují tak na práci kolegů z odborů prevence v celé republice, kteří zodpovědně dohlížejí na dodržování legislativních prvků např. v oblastech stavebnictví apod. V Kanadě, kde jsme před lety byli u zámořských kolegů na stáži, jsme se seznámili s kolegou, který v rámci své služby vyjížděl během jediného měsíce ke třem událostem, při nichž u požáru přišly o život tři děti. Následkem těchto velmi tragických událostí odešel tento záchranář z přímého výjezdu a začal se velmi intenzivně věnovat tomuto velmi potřebnému vzdělávaní.

Dnes už se například jen v Moravskoslezském kraji věnuje výuce dětí, a to opravdu velmi intenzivně a takřka s individuálním přístupem ke každému dítěti, přes dvě stě dobře vycvičených profesionálních a dobrovolných hasičů. Je však nutno dodat, že i přes důslednou snahu hasičů a některých škol, které se do preventivní výuky rovněž zapojily, se program neobejde bez vydatného přispění rodičů vzdělávaných dětí. Právě rodiče všech dětí si musí neustále uvědomovat svou spoluzodpovědnost za jejich vzdělávání v dané oblasti, uvědomovat si spoluzodpovědnost za bezpečnost svých rodin, k níž musí také dostatečně sami přispívat. Mělo by být naprostou samozřejmostí ukládání zápalek a další nebezpečných (např. jedovatých) matriálů mimo dosah dětí. Rodiče si musí uvědomit, že jejich děti se velmi dobře učí napodobováním nás dospělých a proto by jim také měli jít správným příkladem. Nemělo by se pak stávat, že někteří dospělí znemožňují bezpečný průjezd záchranářským vozidlům jedoucích k výjezdu, že parkují na nástupních plochách hasičů před domy. Naopak by bylo velmi užitečné vybavit svou domácnost (automobil) hasicím přístrojem nebo kouřovým hlásičem. Cena, kterou za tyto „bezpečnostní prvky“ dnes zaplatí je opravdu zanedbatelná ve srovnání s následky byť třeba jen malých požárů. Proto touto cestou žádáme rovněž rodiče dětí, aby realizaci programu a snahu hasičů rovněž podpořili.

Závěrem bych rád jménem celého lektorského týmu Hasík CZ poděkoval všem těm hasičským nadšencům – instruktorům, kteří jsou často i ve svém volnu ochotni dělat pro děti a veřejnost o mnoho více, než jen to, co vyplývá z jejich pracovních povinností. Rovněž bych rád poděkoval všem krajským i územním ředitelům a dalším zástupcům managementu HZS, kteří na tento moderní přístup k veřejnosti slyší a vytvářejí mu tolik potřebné podmínky pro jeho důležitou existenci.

foto: Štěpán Mikulka, www.ordinaryangels.net

Za realizační tým Hasík CZ
Štěpán Mikulka, příslušník HZS MSK ÚO Bruntál

kow-

Sdílet