Pondělí 29. listopadu 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Drážní hasiči školili kolegy z Ostravska, předvedli i zkratování trakčního vedení

Od 20. do 22. listopadu 2017 proběhlo v areálu Správy železniční dopravní cesty na ulici Skladištní instrukčně metodické zaměstnání pro jednotky HZS MSK z územního odboru Ostrava.

Ve třech dnech se ve školící místnosti postupně objevili hasiči ze všech ostravských stanic a směn. Jednotlivé skupiny byly vždy tvořeny dvěma jednotkami.

Hasiči z HZS MSK si předem připravili několik tematických okruhů otázek týkajících se zásahu na železnici. Připravená prezentace odpověděla na otázky a objasnila mnohá specifika železničních zásahů.

Následovala všeobecná diskuze o tématech, které společně trápí HZS MSK i HZS SŽDC. Na závěr se jednotlivé skupiny přesunuly ke cvičnému trolejovému vedení, kde hasiči SŽDC předvedli zkratování trakčního vedení a účastníci se seznámili i s dvoucestným speciálem nebo prostředky pro nakolejování drážních vozidel.

Toto setkání bylo velmi kladně hodnoceno jak ze strany HZS MSK ÚO Ostrava tak ze strany HZS SŽDC.

Doufáme, že spolupráce na této úrovni bude pokračovat a povede k zlepšení spolupráce jednotek při řešení mimořádných událostí nejen na železnici.

Karel Hrehuš
Hasičská záchranná služba SŽDC Ostrava
Velitel Směny A
Sdílet