Úterý 7. prosince 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Firma EL-FIRE přichází s novým systémem podpory vzdělávání dobrovolných hasičů

Odborná způsobilost je jednou ze zákonných podmínek akceschopnosti jednotky požární ochrany. Členové dobrovolných jednotek vykonávají svou činnost dobrovolně, ale přesto musí splňovat podmínku odborné způsobilosti pro práci na místě zásahu.

V dnešní době je složité najít čas pro školení všech členů jednotky současně. Dobrovolní hasiči chodí do zaměstnání, mají své rodiny a další závazky.

Velitel dobrovolné jednotky má povinnost proškolit všechny členy během kalendářního roku (tzv. pravidelná odborná příprava). Tato odborná příprava musí obsahovat témata, která na každý rok určí Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Je ale na bedrech velitele jednotky, kde si podklady pro tyto témata sežene.

Proto přichází firma El-fire s novým systémem podpory vzdělávání dobrovolných hasičů. Jedná se o systém e-learningových kurzů (e-kurzů), které jsou zpracovány na daná témata pravidelné odborné přípravy v daném kalendářním roce.

Systém je dostupný ze zařízení, které má připojení k internetu.

Prostřednictvím “e-kurzů” lze tak individualně prostudovat teoreticky jednotlivá témata. Každý člen má svůj účet, který mu umožňuje studovat postupně jednotlivé kapitoly. Po splnění všech kapitol je zpřístupněn závěrečný test.

Tento test lze použít jako přezkoušení z teoretické části pravidelné odborné přípravy, včetně vygenerování protokolu o přezkoušení. Velitel jednotky má právo sledovat činnost všech zapsaných členů jeho jednotky a může si vygenerovat protokol s aktivitou a výsledky jednotlivých členů.

Hasiči si tak mohou samostatně prostudovat teoreticky daná témata. Prakticky si pak mohou daná témata proškolit společně. Ušetří čas, který by strávili např. v hasičárně, při teoretické části.

Výhody pro hasiče

  • určí si sám čas, kdy a kde se chce vzdělávat
  • individuální rychlost vzdělávání
  • dostupnost na zařízeních s přístupem na internet (PC, NTB, smartphone, tablet)

Výhody pro velitele jednotek

  • komplexně zpracované podklady pro pravidelnou odbornou přípravu
  • přehled o aktivitě a výsledcích vzdělávání členů své jednotky
  • závěrečný test součástí systému
  • vygenerování protokolu o přezkoušení z pravidelné odborné přípravy

Více informací naleznete na www.el-fire.cz.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@el-fire.cz.

Sdílet