Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní i profesionální hasiči se zapojili do projektu „Rozšíření AED ve městě Brně“

Zástupci jednotek sborů dobrovolných hasičů, Městské policie Brno a městských částí dne 29. listopadu 2017 převzali od Magistrátu města Brno nové defibrilátory v rámci projektu „Rozšíření AED ve městě Brně“.

Projekt navazuje na zavádění systému „Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji“, který byl pilotně zahájen v roce 2013 v Brně a v dalších fázích se rozšiřoval o AED u soukromých subjektů, Hasičského záchranného sboru a vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů v kraji. V roce 2015 se do něj zapojila i Policie ČR.

V rámci tohoto projektu dojde k rozšíření sítě tzv. first responderů o jednotky Sborů dobrovolných hasičů Chrlice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Žebětín. Jedná se o jednotky, které jsou dislokovány na periferii města Brna.

Další AED budou umístěny ve vybraných vozidlech a služebnách Městské policie Brno a veřejných objektech. Defibrilátory budou uloženy ve speciálních boxech na veřejných místech: požární zbrojnice, úřad městské části, služebna městské policie.

Profesionální hasiči v projektu zajišťují metodické vedení pro jednotky dobrovolných hasičů. Před předáním přístrojů jsme odborně proškolili všechny členy nově zapojených dobrovolných jednotek a vybraných strážníků Městské policie Brno prostřednictvím našich zkušených paramediků.

V současné době je na území města Brna umístěno AED na pěti požárních stanicích profesionálních hasičů a u sedmi dobrovolných jednotek.

V příštím roce počítáme, že budeme nadále spolupracovat s městem Brnem a Zdravotnickou záchranou službou Jihomoravského kraje v propagaci projektu a šíření informací o systému poskytování první pomoci s AED mezi občany v rámci preventivně výchovných akcí.

mjr. Ing. Bronislav Kocman
HZS Jihomoravského kraje
Sdílet