Čtvrtek 25. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslava 90 let SDH Meziboří byla spojená se žehnáním hasičského praporu a dopravního automobilu

Oslava 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů se do historie obce Meziboří zapíše zlatým písmem. V neděli 19. 11. 2017 poprvé ve své historii hasiči převzali zcela nový hasičský dopravní automobil DA-L1Z Ford Custom 2,0.

Vozidlo v ceně 913 tisíc Kč pořídil městys Strážek s přispěním dotace 450 tisíc Kč od MV-GŘ HZS ČR a 300 tisíc Kč od Kraje Vysočina.

Slavnost zahájil starosta SDH Meziboří Vlastimil Tvarůžek. Po minutě ticha k uctění památky zemřelých hasičů pronesl projev o činnosti sboru. Následoval krátký církevní obřad, při kterém administrátor farnosti Strážek R.D. Mgr. Vít Fatěna požehnal hasičskou zbrojnici s opravenou soškou patrona hasičů sv. Floriána, nový slavnostní prapor sboru i nový automobil.

Na praporu je zobrazena soška sv. Floriána. Prapor zhotovila firma Velebný & Fam. Pořizovací cena činila 48,5 tisíc Kč.

Na zhotovení praporu a oslavu výročí přispěl Městys Strážek částkou 15 tisíc korun, 30 tisíc Kč darovali sponzoři a sbírka mezi občany vynesla 21,2 tisíc.

Člen výkonného výboru OSH Žďár nad Sázavou Petr Šubert předal sboru „Čestné uznání“. V rámci oslavy byly zhotoveny pamětní medaile, které obdrží bývalý starostové a velitelé sboru, bez jejich práce a úsilí, by neměli dnes tak výborné zázemí a skvělý kolektiv.

Při slavnosti byly medaile předány starostovi Vlastimilu Tvarůžkovi st., veliteli Jiřímu Lundovi, veliteli a následně starostovi Petru Šubertovi. Oslava byla i přes nepřízeň počasí hojně navštívena občany a uniformovanými hasiči z okrsků Strážek, Heřmanov a Křižanov.

Historie sboru

Podnětem k založení hasičského sboru v obci byl požár 21. 11. 1926 za rybníkem. Kolem 22 hodiny, kdy byli občané v místním hostinci na taneční zábavě. Požár byl zpozorován pozdě. Než všichni doběhly k požáru, bylo stavení Ficovo a stavení F. Hanáka v jednom plameni.

Později chytla a shořela stodola J. Novotného. Veškeré záchranné práce se omezily na zabránění rozšíření požáru, což se podařilo. Voda se k požáru nosila ve škopcích, mísách, hrncích. Zachráněno bylo velice málo.

Dne 2. 1. 1927 byla svolána veřejná schůze občanů do hostince, kde společně s obecním zastupitelstvem bylo schváleno založení sboru dobrovolných hasičů.

Hned na schůzi se za členy přihlásilo 22 občanů a 15 za přispívající členy. Byl zvolen první výbor ve složení: starosta František Valík, jednatel František Materna, pokladník František Tvarůžek a podnáčelník Václav Vařejka.

Stanovy byly schváleny zemským místodržitelstvím v Brně 12. 7. 1927, pod č. 78.600-VIII. Dne 17. 7. 1928 byla objednána u fy. Hrček a Neugebauer Brno-Královo Pole dvoukolová motorová stříkačka za 32 tisíc Kč, včetně 140 metrů hadic.

V roce 1934 byla zahájena stavba hasičské zbrojnice na zahradě Jana Vařejky. Její otevření a předání do užívání bylo provedeno v neděli 2. 9. 1934 společně se žehnáním motorové stříkačky Hrček Brno.

V pozdějších letech zakoupili motorovou stříkačku PPS 8 a v roce 1995 byla sboru přidělena od ONV Žďár nad Sázavou motorová stříkačka PPS 12.

Od založení zasahoval sbor u 5 požárů v obci a u 3 požárů v sousedních obcích Krčma a Moravecké Janovice. Jednalo se o malé požáry domků a o lesní požáry.

Sbor byl po celou dobu trvání aktivní, plnil své povinnosti vůči obci i občanům. Prováděl požární prohlídky v obci, pořádal taneční zábavy a plesy a jiné kulturní akce, zúčastňoval se cvičení a soutěží v rámci okrsku i okresu se střídavými úspěchy, poskytoval brigádnickou pomoc v zemědělství a řádně udržoval požární techniku.


Sbor se aktivně účastní soutěží v požárním útoku v rámci okrsku. Zde se účastní s družstvy mužů, žen, mladších a starších žáků. Tato družstva se účastní Poháru tří okrsků, kde muži obsadili celkově 2. místo, ženy 4. místo, mladší žáci 3. místo a starší žáci 4. místo.

V roce 2017 se družstvo mužů také zúčastnilo soutěže Turné čtyř osem, kde se umístilo v celkovém pořadí na 14. místě. Dále se zúčastnili námětového cvičení v dálkové dopravě vody od řeky ve Strážku až na westernové městečko.

V rámci brigádnické činnosti proběhla úprava hřiště za rybníkem, oprava hasičské zbrojnice a úprava garáže pro nové vozidlo.

V současné době sbor disponuje motorovou stříkačkou od firmy Hrček a Neugebauer, 2× motorovou stříkačkou PS 8, zásahovou PS 12 a soutěžní PS 12 upravenou pro požární sport, k jejich přepravě slouží přívěsný vozík.

Aktuálně má sbor 60 členů. V letošním roce řady hasičů navždy opustil dlouholetý člen Josef Habán. U sboru pracoval téměř 65 let.

Obec Meziboří je součástí Městyse Strážek. První písemná zmínka o obci je z roku 1368. Leží v nadmořské výšce 465 metrů. Do roku 1900 patřila k obci Meziboří osada Krčma a skupina chalup Borky a Nový Dvůr.

V roce 1960 byly připojeny další osady Habří a Moravecké Janovice. Obec měla v roce 1850 36 domů a 370 obyvatel, v roce 1900 43 domů a 271 obyvatel a v roce 1991 39 domů a 161 obyvatel.

Text: Vlastimil Tvarůžek, David Dvořáček
Foto: Ing. Bohuslav Kocián
Sdílet