Středa 24. července 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Ochrana obyvatelstva v obchodních centrech byla předmětem metodického zaměstnání u pražských hasičů

V rámci pilotního projektu pracovní skupiny MV-GŘ HZS složené primárně ze zástupců HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského kraje a MV-GŘ HZS, která se zabývá problematikou ochrany měkkých cílů, proběhlo dne 23. 11. 2017 v HS11 instrukčně metodické zaměstnání pro zaměstnance objektů dotčených požadavky ochrany obyvatelstva.

Jednalo se o realizaci prvních cílů na základě výstupů pracovní skupiny (zvýšení bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, zvýšení odbornosti personálu a projednání podkladů pro úpravu právních předpisů). Pracovní skupina úzce spolupracuje s managementem OC Černý most a OC Chodov, který významnou měrou přispívá svými poznatky z praxe k řešení problematiky ochrany obyvatelstva.

Dosavadním výstupem pracovní skupiny je návrh řešení jak metodického rámce v podobě stálých opatření (směrnice ochrany obyvatelstva) a krizových opatření (operativní dokumentace/směr­nice pro krizové situace), tak i návrh technického vybavení, a to jak pro potřeby personálu, tak i pro návštěvníky OC.

Pracovní skupina má před sebou další úkoly, a to v podobě realizace společného cvičení v OC zaměřeného na invakuaci, implementaci směrnic OOb, vybavení a vhodné umístění HOTPIOBOXu, vydání metodiky, vytvoření ČSN normy a úpravu právních předpisů.

kpt. Mgr. Jakub Růžička, DiS.
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení – HZS hl. m. Prahy

kpt. Mgr. Adam Hendrych
Oddělení ochrany obyvatelstva – MV-GŘ HZS ČR
Sdílet
Banner ZPMVČR 211 970