Neděle 18. srpna 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 #2 Hadice gold

ČEPS udělil medaile za zásluhy hasičům, oceňuje dlouhodobou a výbornou spolupráci

V prostorách Míčovny Pražského hradu byly ve středu 6. prosince 2017 na slavnostním aktu předány medaile „Za zásluhy o bezpečnost ČEPS“ příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky.

Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS) uděluje medaile jako výraz ocenění dlouhodobě výborné spolupráce a uznání mimořádného přínosu pracovníků orgánů veřejné správy, samosprávy a příslušníků složek integrovaného záchranného systému v oblasti zajištění bezpečnosti přenosové soustavy České republiky.

Spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky a ČEPS se odehrává v rovině ochrany kritické infrastruktury. Oba subjekty se společně podílí na tvorbě bezpečnostní strategie České republiky. Jedním z klíčových bodů spolupráce je společný postup při řešení mimořádné události typu „black out“ a zajištění dodávky elektrické energie subjektům kritické infrastruktury. Tato vzájemná spolupráce výrazně zvyšuje úroveň ochrany obyvatelstva v České republice.

Medaile za zásluhy byla udělena náměstkovi generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Danielu Miklósovi, MPA.

Ocenění si dále převzali tito příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky:

  • plk. Ing. David Vratislavský – ředitel odboru IZS HZS hl. m. Prahy,
  • plk. Mgr. Barbora Šindlerová – vedoucí oddělení krizového řízení MV-GŘ HZS ČR,
  • plk. Mgr. Štěpán Kavan – vedoucí oddělení krizového řízení HZS Jihočeského kraje,
  • plk. Ing. Miroslav Lukeš – vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Karlovarského kra­je,
  • ppor. Jan Vinický – velitel čety HZS hl. m. Prahy.
Fotografie: pplk. Mgr. Vít Pernica, Hasičský útvar ochrany Pražského hradu, MV-GŘ HZS ČR
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK