Pátek 7. října 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povinná témata odborné přípravy na rok 2018

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2018 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.

Všichni

 • Konspekt odborné přípravy 1 – 2 – 08 Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
 • Metodické listy Bojového řádu jednotek PO N1-N3 – Nebezpečí fyzického vyčerpání, Nebezpečí infekce, Nebezpečí intoxikace
 • Novelizace listů/nové listy Bojového řádku jednotek PO:
  1. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace, dekontaminační prostor
  2. Metodický list č. 7 kapitoly L Dekontaminace zasahujících
  3. Metodický list č. 10 kapitoly L Havárie ohrožující vody. Ropné havárie
  4. Metodický list č. 11 kapitoly L Ropné havárie – norné stěny
  5. Metodický list č. 16 kapitoly L Únik chloru
  6. Metodický list č. 16 kapitoly N Nebezpečí výbuchu
  7. Metodický list č. 21 kapitoly N Nebezpečí na železnici
  8. Metodický list č. 22 kapitoly N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických smě­sí
  9. Metodický list č. 23 kapitoly Požáry a havárie otevřených technologických zařízení
  10. Metodický list č. 26 kapitoly P Požáry skládek tuhých odpadů
  11. Metodický list č. 30 kapitoly P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích
  12. Metodický list č. 33 kapitoly P Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem
  13. Metodický list č. 45 kapitoly P Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice
  14. Metodický list č. 3 kapitoly S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech
  15. Metodický list č. 4 kapitoly S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech
  16. Metodický list č. 5 kapitoly S Zásah pod trakčním vedením
  17. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
 • Obsluha přidělených radiokomunikačních prostředků
 • Náhradní způsoby předávání zpráv, signály
 • Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 • ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 16 a 17 DR5, č. 11 a 12 DR3
 • ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 18 a 19 DR5, č. 16 DR3
 • Přívodní vedení savicemi
 • Složení a vztyčení nastavovacího žebříku

Technici strojní služby navíc

 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Strojníci navíc

 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Velitelé

 • Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
 • Statistické sledování událostí, platby
  1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.),
  4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
 • Pokyn GŘ HZS ČR č. 56/2014, kterým se stanovují vybrané statisticky sledované úkoly plněné hasičskými záchrannými sbory krajů, vydávají vzory formulářů a komentáře k jejich jednotnému vyplnění
 • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů
Sdílet
Přiložené soubory
Témata_pravidelné_OP_2018.pdf zobrazit online PDF 738 kB