Středa 20. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči z vybraných jednotek absolvují speciální školení

HZS Zlínského kraje se v roce 2009 přidal k probíhajícímu projektu v České republice s názvem „Zapojení vybraných JPO-V k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech". Každá jednotka požární ochrany (JPO) má zákonné povinnosti i v plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatelstva.

HZS Zlínského kraje se v roce 2009 přidal k probíhajícímu projektu v České republice s názvem „Zapojení vybraných JPO-V k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech".

Každá jednotka požární ochrany (JPO) má zákonné povinnosti i v plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. Jedná se především o organizaci evakuace, dekontaminace, nouzového přežití a organizování humanitární pomoci.

V celém Zlínském kraji bylo vytipováno celkem 40 takových jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, které prochází tento měsíc speciálním školením. Jednotky jsou předurčeny k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva k provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech a při krizových stavech. Jedná se především o činnosti spojené s vybudováním a vedením evakuačních center, pomocné práce při dekontaminaci a výdeji materiálu humanitární pomoci a zabezpečování nouzového přežití obyvatelstva.

Za tímto účelem HZS Zlínského kraje organizuje pro tyto jednotky hasičů školení, kde jsou jejich jednotliví členové blíže seznamováni s problematikou spojenou s civilní ochranou a ochranou obyvatelstva.

Jednotlivé kurzy probíhají v gesci Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Zlínského kraje a jsou rozděleny dle působnosti jednotlivých Územních odborů HZS Zlínského kraje.

Samotný kurz je pak rozdělen do dvou částí a to na část teoretickou a na část praktickou. Každé oblasti se účastní zástupci jednotlivých oddělení a pracovišť HZS Zlínského kraje (psycholožka, chemicko-technická služba) a zástupců externích organizací (ČČK).

Prvním školením prošly jednotky z okresu Vsetín, v sobotu 23. 5. 2009 absolvovali kurz hasiči z okresu Zlín a v dalších víkendech je akce připravena pro hasiče z okresu Uherské Hradiště a Kroměříž. Z pozvaných jednotek dobrovolných hasičů se vždy účastní velitel a dalších pět členů.

V teoretické části se zúčastnění seznámili s právními předpisy zabývajících se problematikou ochrany obyvatelstva, dále byla osvětlena oblast varování, evakuace, nouzového přežití a organizování humanitární pomoci.

V praktické části školení se členové JPO-V prakticky seznámili se stavbou nafukovacích a plátěných stanů, s instalací osvětlovacích prvků pro nouzové ubytování, prostředky pro dekontaminaci osob a terénu, organizací nouzového přežití v podmínkách evakuačních center a středisek a zásadami poskytování první pomoci.

Závěrem školení zúčastnění psali test a obdrželi osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

z podkladů vedoucího pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva Bc. Jaroslava Foldyny, Dis.

Sdílet