Čtvrtek 26. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Speciální cvičení hasičů pro případ povodní v Poličné

Dne 29. 5. 2009 v 09:00 hod. bylo vyhlášeno speciální taktické cvičení hasičů ve Valašském Meziříčí, Poličné.

Dne 29. 5. 2009 v 09:00 hod. bylo vyhlášeno speciální taktické cvičení hasičů ve Valašském Meziříčí, Poličné.

<o:p>
</o:p>

Námětem cvičení bylo zvládnutí povodní a rozlití potoka Loučka v místní části Poličná. Místo cvičení nebylo vybráno náhodně, protože zde pravidelně dochází ke skutečnému vylití toku z koryta a bývají zde rozlitou vodou ohrožovány okolní nemovitosti.


<o:p></o:p>

<o:p></o:p>Cílem cvičení bylo zabránit dalšímu rozlévání potoka pomocí protipovodňových stěn a omezit povodňové škody. K tomuto účelu měly být použity zcela nové „BIG BAGY“, které vytvoří potřebnou hráz v délce <st1:metriccon­verter w:st=„on“ productid=„27 metrů“>27 metrů</st1:me­tricconverter>, a to u místní komunikace. Dále byly zkoušeny speciální napouštěcí vaky, které se dají stavět vedle sebe a budou bránit okolní domy před vodou.


<o:p></o:p>

<o:p></o:p>Cvičení sledovalo také prohloubení spolupráce mezi jednotkou HZS Zlínského kraje, JSDH Poličná a samosprávou města Valašského Meziříčí. Ověřoval se dojezdový čas jednotek a potřebné techniky. Byla vytipována vhodná místa k instalaci protipovodňových stěn, procvičovala se koordinace zásahu a schopnosti velitele.


<o:p></o:p>

<o:p></o:p>Vlivem nadměrných srážek došlo tedy simulovaně k prudkému zvyšování hladiny toku a ještě před vylitím z koryta bylo povodňovou komisí města nařízeno vybudování protipovodňového valu. Ten se měl vytvořit ze speciálních napouštěcích zábran, které jsou umístěny na stanici hasičů ve Valašském Meziříčí, jako státní hmotné rezervy. Dále bylo rozhodnuto o použití protipovodňové stěn z big bagů v majetku města, které jsou umístěné ve skladech civilní ochrany a humanitární pomoci. Zábrany byly rozvezeny podélně s tokem, a to na různých místech v délce asi <st1:metriccon­verter w:st=„on“ productid=„50 metrů“>50 metrů</st1:me­tricconverter>.
<o:p> </o:p>

<o:p>
</o:p>

Cvičení bylo nutné provést prakticky, aby si hasiči vyzkoušeli instalaci stěn i rychlost jejich plnění vodou. Voda k plnění se používala jak z přírodního zdroje, tak i z cisteren.

<o:p>
</o:p>

Podobné cvičení s touto speciální technikou bylo dnes hasiči zkoušeno prakticky poprvé na území Zlínského kraje. Novinkou byly big bagy, které se plní pískem nebo štěrkem a mohou vytvořit nepropustnou hráz. Jejich jednorázové použití je však předurčuje pouze ke skutečně vážným situacím a není je možné používat jako prevenci. Z tohoto pohledu se daleko efektivnější jeví používání napouštěcích vaků, které jsou k dispozici.

<o:p>
</o:p>

Celému cvičení přihlížel tým odborníků hasičů z oblasti jak samotných zásahů, tak i ochrany obyvatelstva. Přítomni byli také zástupci obce a protipovodňové komise, kteří se v reálných podmínkách seznámili s možnostmi dostupných technických prostředků. Všechny získané poznatky budou složit pro školení, výcvik a praktické nasazení při povodních.<o:p>
</o:p>

pořadí<o:p></o:p>

jednotka<o:p></o:p>

technika<o:p></o:p>

počet příslušníků<o:p></o:p>

1.<o:p></o:p>

HZS ZLK Valašské Meziříčí<o:p></o:p>

CAS –24/2500/200 PVS 101 <o:p></o:p>

CAS – 32/8200/800 PVS 107<o:p></o:p>

Nosič kontejnerů AVIA PVS 109<o:p></o:p>

Povodňový kontejner<o:p></o:­p>

Nosič kontejnerů RENAULT PVS 108 <o:p></o:p>

Valníkový kontejner<o:p></o:­p>

1+3<o:p></o:p>

1+1<o:p></o:p>

1<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

1<o:p></o:p>

2.<o:p></o:p>

JSDH Poličná<o:p></o:p>

CAS –24/1500/120 M1Z PVS 724<o:p></o:p>

UA-UL 3 NISSAN<o:p></o:­p>

1+5<o:p></o:p>

1+1<o:p></o:p>


mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc.
tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

-kow-

Sdílet