Neděle 20. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Súťaž hasičských družstiev v Maďarsku

Jedného krásneho dňa v sobotu 30. mája 2009 sa výberové družstvo DHZ pri TU v Zvolene zúčastnilo na súťaži dobrovoľných hasičských družstiev v župe Borsod – Abaúj – Zeplén v Maďarsku.

Jedného krásneho dňa v sobotu 30. mája 2009 sa výberové družstvo DHZ pri TU v Zvolene zúčastnilo na súťaži dobrovoľných hasičských družstiev v župe Borsod – Abaúj – Zeplén v Maďarsku. Po menšom poblúdení za maďarskými hranicami pomocou rumunského GPS sme úspešne trafili do cieľa, malej obce Abaújkér.

Tejto súťaže sme sa zúčastnili už po druhý krát, ale v inom a silnejšom zložení. Našu účasť na tejto súťaži nám umožňuje dobrý kontakt s veliteľom profesionálnych hasičov v meste Encs s pánom Sándorom Kovácsom, ktorý nás srdečne víta nielen na súťažiach ale aj na konferenciách. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách závodných aj dobrovoľných hasičských jednotiek. Naše desať členné družstvo pod vedením veliteľky Ing. Zuzany Lubinszkej v zložení: Jaromír Mačuga, Branislav Ragan, Daniel Hockicko, Peter Vansáč, Robert-Mihai Iancsok, Andrej Hrnčár, Andrej Karpinský, Matúš Škrlík, Damián Kovaľ súťažilo v kategórií DHZ v dvoch súťažných disciplínach štafeta a požiarny útok rozdelených prúdov.

Dosiahli sme nečakaný úspech po minuloročnom piatom mieste sme tohto roku v silnej konkurencii dvadsiatich družstiev obsadili krásne druhé miesto, za ktoré nás ocenili diplomom a peňažnou poukážkou 10.000 forintov (cca. 35 eur). Po ukončení súťaže nás prijemne pohostili hasiči z neďalekej obce Tolcsva, ktorí nás previedli po hasičskej stanici a ukázali nám vežu budúceho hasičského múzea. Získali sme nové kontakty a priateľské vzťahy z celej župy B-A-Z , kde sa nám dostalo pocty a vďaka nášmu úspechu sme boli pozvaní na ďalšie pohárové súťaže v tomto regióne. Naša úspešná výprava sa skončila v neskorých večerných hodinách.

Ing. Zuzana Lubinszká a kol.

-miw-

Sdílet
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK