Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Den otevřených dveří s dráčkem Hasíkem

Den 5. června 2009 byl ve znamení otevřených dveří na stanicích Bruntál, Krnov a Rýmařov Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál. Zájem o návštěvu jednotlivých stanic, hlavně u dětí, byl neočekávaný.

Den 5. června 2009 byl ve znamení otevřených dveří na stanicích Bruntál, Krnov a Rýmařov Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál. Zájem o návštěvu jednotlivých stanic, hlavně u dětí, byl neočekávaný.

Všichni, kteří vstoupili do areálů stanic hasičů, nejen že mohli shlédnout několik připravených ukázek, ale dozvěděli se i spoustu nových poznatků, rad a námětů v oblasti požární ochrany. Děti si mohly sjet za doprovodu a zajištění speciálně vycvičenými hasiči – lezci na lanové dráze, vystoupat po umělé stěně jako horolezci. Děti si mohly prohlédnout i sektorové operační a informační středisko na stanici v Bruntále, kde pracují hasiči, kteří zajišťují výjezdy jednotek požární ochrany.

Pro starší děti se akce odehrávala převážně ve formě preventivně výchovné činnosti, kde se od hasičů preventistů dozvěděly něco více o práci hasičů, o požárních hlásičích, jak se zachovat a co dělat při požáru doma, o špatném parkování vozidel na vymezených požárních plochách, jaké jsou signály sirén apod. Všichni pak mohli společně shlédnout ukázky vyprošťování osob z automobilů při fingované dopravní nehodě ve spolupráci se záchrannou službou nebo hašení požáru benzínu. Vše bylo odborně komentováno a tak vyšlo najevo k úžasu všech, co dělá voda, když se vlije do hořícího benzínu nebo oleje. Při simulované dopravní nehodě byl havarovaný automobil během několika minut otevřen jako „konzerva od rybiček“ a zaklíněný řidič následně vyproštěn a předán k ošetření záchranné službě.

Stanice navštívili děti z mateřských, základních, středních škol a gymnázií, ale i řada dospělých. Vysoká návštěvnost stanic je vyjádřena následujícími čísly: stanici Bruntál navštívilo přes 1100 osob, stanici Krnov okolo 400 osob a stanici Rýmařov přes 300 osob. Z návštěvníků nebyl nikdo odbyt a všem se hasiči věnovali, co jim síly stačily. Tento vydařený den je chloubou hasičů okresu Bruntál a chtěl bych poděkovat nejen Záchranné službě okresu Bruntál, ale všem, kteří se tohoto dne zúčastnili. Věřím, že tento den nebyl na stanicích poslední a že se v takovém velkém počtu sejdeme i při dalších akcích.

Slosování soutěže s dráčkem HasíkemSoutěž s dráčkem Hasíkem byla určena pro děti, kterým ještě nebylo 12 let. Každý týden v úterý vyšla v „Regionu“ jedna otázka a také jeden kousek obrázku dráčka Hasíka. Po správném zodpovězení všech šesti otázek a složení celého obrázku dráčka Hasíka postupovaly děti do závěrečného slosování. Jak bylo avizováno v pozvánkách na Den otevřených dveří u hasičů a v novinách „Krnovský a bruntálský deník“ proběhlo na bruntálské hasičské stanici dne 5. 6. 2009 v 11:00 hod slosování této soutěže. Proběhlo za účasti ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál plk. Ing. Jiřího Patrovského, mjr. Ing. Jiřího Kárníka – vedoucího oddělení prevence hasičů v Bruntále a zástupce periodiky „Deník“ pana Karla Janečka.

Celkem bylo vylosováno 20 krásných cen a jedna cena útěchy. První cenou bylo velké hasičské auto a krásná autodráha, kterou do soutěže věnovala společnost Ing. Petr Gross s.r.o. – výroba zboží z plastů. Další ceny např. hasičská auta s různými efekty, společenské hry, auta na dálkové ovládání, lega s hasičskou tématikou a spousty jiných věnovali hasiči z Bruntálu, Citadela – pedagogicko psychologická poradna, zastavárna Kočnarová Bruntál, p. Oršulík – elektro práce, Kofola, a.s., pekárna ASPEC, spol. s r.o. Vzpomínka na soutěž s dráčkem Hasíkem byla ve formě pamětních listů, které pro všechny soutěžící zpracovala a vyrobila Eva Moletzová – EMKO reklamní studio. Všem těm, kteří se podíleli na průběhu soutěže, věnovali sponzorské dary, bych chtěl upřímně poděkovat. Vážím si toho, že i v době celosvětové krize nalezli finanční prostředky a použili je pro dobrou věc. Odměnou nám všem byly úsměvy dětí, které se staly šťastnými výherci.

Info: HZS Moravskoslezského kraje

-kaw-

Sdílet