Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Olešnice v Orlických horách

Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Olešnici v Orlických horách. Sboru, který slouží svým lidem přes 120 let.

V letech 1980–82 začíná dlouhé jednání s ONV v Rychnově nad Kněžnou, konečně byla povolena oprava staré zbrojnice a slíbena dotace. Akce začala, i když bylo jasné, že se bude stavět nová. Již v roce 1983 začaly přípravné práce. Výstavba nové požární zbrojnice trvala 3 roky a bylo na ní odpracováno celkem 10621 hodin, z toho členové PO 5862, ostatní 4759 hodin.
Slavnostní zasedání MNV bylo poprvé v nové požární zbrojnici dne 12. 10. 1989 a byli zde vyhlášeni a odměněni finančně i knihou nejlepší brigádníci. Toho roku dostal sbor sice starší, ale plně vyhovující cisternu z PVS Dubruška. Od té doby bylo olešničtí hasiči zváni k likvidaci požárů v širokém okolí. Nová zbrojnice také slouží široké veřejnosti svým zasedacím sálem v prvním patře. Pořádají se zde veřejná zasedání obecního zastupitelstva a kulturní akce s pohoštěním.
Sdílet