Úterý 29. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

VIDEO: Proběhl II. ročník „Dobrovolného železného hasiče“ v Senohrabech

V sobotu 6. června 2009 proběhl v odpoledních hodinách již druhý ročník soutěže „Dobrovolný železný hasič" v disciplínách TFA. Soutěž probíhala v centru obce v prostoru určeném pro výcvik jednotky za hasičskou zbrojnicí. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev a 6 jednotlivců z celkem 12 sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Po loňském zájmu ze strany žen, byla letošní soutěž připravena i pro členky SDH.

V sobotu 6. června 2009 proběhl v odpoledních hodinách již druhý ročník soutěže „Dobrovolný železný hasič" v disciplínách TFA. Soutěž probíhala v centru obce v prostoru určeném pro výcvik jednotky za hasičskou zbrojnicí.

Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev a 6 jednotlivců z celkem 12 sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Po loňském zájmu ze strany žen, byla letošní soutěž připravena i pro členky SDH. Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 6 členek SDH. Lze si jen přát, aby jejich počet rostl stejně, jako počet přihlášených mužů.

Soutěž začala hned po provedené prezenci všech závodníků a to chvilku po 13 hodině. Hasiči soutěžili v následujících disciplínách: roztažení dvou proudů B do vzdálenosti 40 metrů, výstup do 2 NP po žebříku a pomocí lana vytažení dvou hadic B a jejich následné zpuštění zpět na zem, 60 úderů 5 kg kladivem v Hammer-boxu, přenos 40 kg zátěže slalomovou dráhou a poslední disciplínou byl transport 80 kg figuríny mírným kopcem do cíle vzdáleného 35 metrů. Pro ženy byly všechny zátěže úměrně sníženy.

V soutěži družstev se na prvním místě umístilo družstvo SDH Turkovice, které kromě jiných cen získalo i putovního „Železného hasiče". Na druhém místě se umístilo družstvo SDH Ondřejov a na třetím místě družstvo SDH Mrač.

V soutěži jednotlivců se v soutěži mužů umístil na prvním místě pan Radek Kladiva z SDH Radošovice, na druhém místě pan Pavel Škvor z SDH Mrač a na třetím místě pan Josef Brabec z SDH Turkovice. V soutěži žen se na prvním místě umístila slečna Jana Dvořáková z SDH Turkovice, na druhém místě slečna Miroslava Šafrová z SDH Ondřejov a na třetím místě slečna Hana Libovická z SDH Senohraby.

Pro odlehčení v rámci přípravy proběhla i ukázková soutěž mladých hasičů ve štafetě a v požárním útoku. V soutěži předvedla družstva mladých hasičů ze Senohrab vše, co se v uplynulých letech naučila. Jejich snažení bylo vyhodnoceno a oceněno při závěrečném nástupu.

Soutěž proběhla v příjemné přátelské atmosféře a i rozmary počasí ji byly příznivé. K bezproblémovému průběhu soutěže přispěl i sbor rozhodčích pod vedením slečny Jany Hladíkové, nemalou měrou i perfektní výkon hlasatele a komentátora soutěže pana Oldřicha Martiňáka a v neposlední řadě i nasazením všech členů SDH Senohraby, kteří se na přípravě a na samotném průběhu soutěže podíleli.

Veliké díky patří sponzorům soutěže, díky kterým bylo možno soutěž uspořádat v přiměřené kvalitě a soutěžilo se tak i o velice hodnotné ceny (Středočeský kraj, Belfor, Zahas s.r.o., Holmatro, Lutech A/S, Konektel a.s., Hannel s.r.o., Battex s.r.o., Hotel S.E.N, OSH Praha-východ).

Všem soutěžícím blahopřejeme k vynikajícím výkonům a děkujeme za jejich účast. Poděkování patří i všem rozhodčím a pracovníkům soutěže za jejich odvedenou práci a výkony. Doufáme, že se i příští rok všichni sejdeme na již III. ročníku soutěže „Dobrovolný železný hasič".


Výsledkovou listinu je možné stáhnout v příloze.


Ing. Roman Bílý (starosta SDH Senohraby)
-swo-

Sdílet
Přiložené soubory
Družstva zobrazit online PDF 328 kB
Jednotlivci zobrazit online PDF 381 kB
Banner VIP: Devold 970x150 OK